Liselerde Sorumluluk Sınavları İlk Hafta Yapılacak

Melek Ozcelik

Liselerde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sorumluluk sınavları bu hafta yapılacak.

Liselerde sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre   birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır.

SORUMLULUK SINAVLARI İLK HAFTA YAPILACAKTüm Ortaöğretim kurumlarında 2.dönem sorumluluk sınavları okulun ilk haftası yani 3 Şubat - 7 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.

2019-2020 Eğitim öğretim yılı Şubat ayı sorumluluk sınavına şu anda 10,11 ve 12.sınıfta olup geçmiş yıllardan dersi kalan öğrenciler girecektir. Sorumlu dersleri olan öğrencilerin okuldan mezun olması mümkün değildir.

SORUMLULUK SINAVLARINDA İKİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLİR

Lielerde sorumluluk sınavı yönetmeliğin 58.maddesinde 'Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması' başlığı ile şu şekilde düzenlenmiştir.

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması 

MADDE 58 - (1)(Değişik:RG-1/7/2015-29403)   Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(2)  (Değişik:RG-1/7/2015-29403)  a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.

c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.

ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır. (Ek cümle:RG-26/3/2017-30019) Kalfalık sınavında başarısız olan öğrenciler ise ilk sorumluluk sınavı döneminde beceri sınavı esaslarına göre yeniden kalfalık sınavına alınır.  

(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

(6)  (Ek:RG-28/10/2016-29871) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.  ,

Sorumluluk sınav takvimi okuldan okula değişir.Hatta bazı okullarda sorumlu dersi olan hiç öğrenci olmadığı için bu sınav hiç yapılmayabilir de.

Her okul sınav takvimini,sınavda görev alacak öğretmenleri,sınav yerini belirleyerek duyurur.Bu nedenle sorumlu dersi olan öğrencilerin okulun sitesinden duyuruları takip etmelerini tavsiye ediyoruz.

ÖRNEK DUYURU-SINAV TAKVİMİ