Liselerde Uyum Programı Uygulanacak-Video ve Dokumanlar (2018-2019)

Melek Özçelik
Teknik destekte soru sorun

Tüm liselerde 2018-2019 öğretim yılında 10-14 Eylül tarihlerinde 9.sınıflar için en az üç yarım gün uyum programı uygulanacak. 

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Liselerde Uyum Programının Uygulaması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı Stratejik Hedef 1.1 “Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.” doğrultusunda ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini azaltmak amacıyla “Ortaöğretime Uyum Programı” hazırlanmıştır.Genel Müdürlüğümüz ve UNICEF iş birliğinde hazırlanan Ortaöğretime Uyum Programı ile;

Ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9. sınıf öğrenci ve velilerinin eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi,

Öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi,

Öğrencilerin okulun anlamlı ve değerli bir parçası olduklarına dair inançlarının kuvvetlendirilmesi ve akademik başarılarının artırılması,

Öğrenciler için koruyucu ve destekleyici eğitim ortamının oluşturulması,

Ortaöğretim düzeyinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün eğitim dışına çıkma oranlarının azaltılması amaçlanmaktadır.

Ortaöğretime Uyum Programı okullarda; okul yöneticileri ve rehber öğretmeni koordinasyonunda, hazırlık, 9. sınıf sınıf rehber öğretmenleri ve belletici öğretmenler tarafından, branş öğretmenlerinin de desteği ile 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi doğrultusunda 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde veya eğitim-öğretim süreçlerini aksatmamak kaydıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında en az 3 yarım gün süreyle uygulanacaktır.

Ortaöğretime Uyum Programı uygulanmadan önce, Ortaöğretime Uyum Programı Tanıtım Videosu okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından izlenmelidir. (Videoyu  izlemek için tıklayın.)

Ortaöğretime Uyum Programı kapsamında hazırlanan set içerisinde Uyum Etkinlikleri’nin yanı sıra Mevzuat ile Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı, Beslenme ve İlk  Yardım  El Kitabı da bulunmaktadır.

Web sitemiz üzerinden paylaşılan söz konusu dokümanlar Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların yanı sıra Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı liselere de ulaştırılmıştır.

Ortaöğretime Uyum Programı 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı uygulamalarına ilişkin illere gönderilen resmi yazı ve eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Video  ve Dokümanlar:

Ek-1 Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Örnekleri ve Değerlendirme Raporu için TIKLAYINIZ

Ek-2 Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu Uyum Etkinlikleri için TIKLAYINIZ

Ek-3 Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Yönergesi için TIKLAYINIZ

Mevzuat için TIKLAYINIZ

Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı,Beslenme ve İlk Yardım El Kitabı için TIKLAYINIZ

Ortaöğretime Uyum Programı Tanıtım Videosu için TIKLAYINIZ