Matematik Öğretmede Etkili 6 Yöntem

Melek Ozcelik

Matematik, her düzeyde öğrencinin en çok zorlandığı derslerden biri. Peki, öğretmenler bu dersi daha anlaşılır hale getirmek için ne yapabilir? ABD’li eğitim içerikleri platformu Edutopia paylaşıyor.Matematik çoğu öğrenci için aşılması imkansız yüksek bir duvar olarak görünebilir. Ancak bu yanılgı çoğu zaman sınıflarda matematik öğretiminin nasıl yapıldığıyla yakından ilgili. ABD’nin önde gelen eğitim içerikleri platformu Edutopia, öğretmenlerin sınıflarda uygulayabilecekleri altı yöntemi paylaşıyor.1- ETKİLİ BİR DERS AÇILIŞI YAPINDersin ilk beş dakikası, tüm ders hakkında bir fikir verebilir. İdeal olan, öğretmenlerin derse girdikten sonraki ilk beş dakikada neler yapacakları konusunda öğrencilerini bilgilendirmesi. Bu doğru şekilde yapıldığında beklentiler de ona göre ayarlanmış olur. Takip eden zaman dilimindeyse öğretmenler konu hakkında anlatımlara başlayabilir ve ders sonunda özel bir soru sorulabilir. Bu sorunun niteliği çok önemli. Öğrencilerin ders boyunca elde ettikleri kazanımları sorgulamalarını sağlayacak türde ve kapsamlı olmalı.

2- KONULARI FARKLI SUNUM YÖNTEMLERİYLE ANLATINFarklı sunumlar, farklı öğrenme stilleri olan öğrencilerin, kavramları anlamasında kullanılabilir. Örneğin görsel, sembol ya da tablolar da derslerde yerini alabilir. Matematik kavramları görselleştirmek ve öğrencilerin öğrendiklerini daha kalıcı hale getirmek için kullanılabilir.

3- PROBLEMLERİ FARKLI YOLLARLA ÇÖZÜN

Matematik, problemlerin birden farklı yolla çözülmesine izin veren biri bilim dalı. Bu nedenle sınıflarda problemlerin birden fazla çözüm yolunu gösterin. Öğrencilerinizi de kendi yaratıcı yollarını geliştirmeleri için cesaretlendirin. Birden fazla strateji ve yaklaşımı gören öğrencileriniz, konular hakkında daha derin bir kavramsal anlayış kazanacak. Zaman zaman öğrencilerden kendi problem çözme yollarını bulmalarını istemek, öğretmenleri rahatız edebiliyor. Eğitimciler öğrencilerinin yanlış mantık yollarını izlemesinden veya hata yapmasından endişe ediyor. Ancak bu, onlara keşfetmelerinde destek olmak için göze alınabilecek bir risk.4- GERÇEK HAYAT UYGULAMALARINI GÖSTERİN

Matematiğin sadece kağıt üzerinde değil, hayatın her alanında olduğunu öğrencilerinize uygulamalarla gösterebilirsiniz. Bu, öğrencilerinizin matematik kavramlarını anlamasını kolaylaştıracak. Sınıfların dışındaki hayatta matematiğin nerede ve nasıl kullandığını tecrübe eden öğrencilerinizin bu bilim dalına karşı bakış açıları çok değişecek.

5- PROBLEMLERİN MANTIĞINI ANLAMALARINI SAĞLAYINMatematikte işlemlere, onların mantığını vermeden çok fazla odaklanıyorsanız bu, öğrencileriniz için ezberden öteye gitmez. Bir problemi çözerken, mantığını anlamalarını sağlayın. Bunun için öğrencilerinize zaman verin. Sınıfta bazı karmaşık problemleri tartışmak için 10 dakika ayırabilirsiniz. Bu, onların matematiğe ilgilerini artırmak için iyi bir yöntem.

Paylaş: