MEB 2016 Yılı İş Takvimi

Melek Ozcelik

MEB 2016 Yılı İş Takvimi Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlandı.

2016 MEB Takviminde, Genel Müdürlüklerin 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı 2.dönem ve 2016-2017 Eğitim-öğretim yılı 1.dönem yapacakları çalışma planları yer almaktadır.2016 yılı MEB takvimde yer alan önemli tarihlerden bazıları;*2015-2016 Eğitim-öğretim yılı 1.dönem 22 ocak 2016 cuma günü sona erecek,2.dönem 8 şubat'ta başlayacak.

*2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı 2.döneminin sona ermesi ; 17 haziran 2016* 2016-2017 Eğitim-öğretim yılı Okullar 19 Eylül 2016'da açılacak.


  2016-2017 Yılı MEB Çalışma Takvimi  - İNDİRİN - PDF


 *Taslak ders kitapları 3 Şubat 2016- 1 Haziran 2016 ve 4 Ağustos 2016-30 Kasım 2016 arasında incelenecek.*e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle yapılan ilkokul 1’inci ve 5’inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması (1 Temmuz 2016)

*İlköğretim Haftası Eylül Ayının 3. Haftası

AÇIK ÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ*Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi Ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2.dönem ilk kayıt- kayıt yenileme işlemleri ( 26 Ocak-6 Şubat 2016 )

*Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi Ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3.dönem ilk kayıt- kayıt yenileme işlemleri ( 2 Mayıs -13 Mayıs 2016 )

2016 YILI SINAV TARİHLERİNDEN BAZILARI

*Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/ MTSKS-1 ( 13 Şubat )

*Bilim Sanat Merkezi Öğrenci Seçme Sınavı 2016/BİLSEM (14 Şubat)

* Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi-2.Dönem Sınavı 2015-2016 AÖO-AÖL -MAÖL/2 ( 19 -20 Mart 2016 )

*2015-2016 Yılı TEOG 2.Ortak Sınavlar (27 - 28 Nisan 2016)

*Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5,6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar) 2016/PYBS - ( 28 Mayıs 2016 )

*Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi-3.Dönem Sınavı 2015-2016 AÖO–AÖL-MAÖL/3 (2 - 3 Temmuz 2016 )

*2016-2017 TEOG 1.Dönem Merkezi Ortak Sınav Tarihleri (23 -24 Kasım 2016)

*İl içi, İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin ( Öğretmenlerin ) Yer Değiştirmesi ( 2 Mayıs - 30 Haziran 2016 )

*kutuphane.meb.gov.tr, e-kutuphane.meb.gov.tr,z-kutuphane.meb.gov.tr,kirkambar.meb.gov.tr web sitelerini yayına alma, bilgi ve teknik güncellemelerinin sağlanması (1 Nisan - 30 Aralık 2016)

*Satın alınan 2016-2017 Eğitim-öğretim yılı ders kitaplarının PDF formatında öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulması amacıyla Bakanlığımız Web sayfasında yayınlanması
(15 Temmuz- 15 Eylül 2016)

2016 YILI MEB ÇALIŞMA (İŞ TAKVİMİ ) - PDF - İNDİRİN

*Bakanlığımıza bağlı tüm okulların Doküman Yönetim Sistemine alınması (4 Ocak - 30 Aralık )

*2016 Yılı İl Temel Eğitim Kurumları Yapım Programının (okul öncesi ve ilkokul) esas ve ilkelerini belirleyen genelgenin hazırlanması ve valiliklere gönderilmesi (4 ocak - 15 Şubat 2016)

*2016 Yılı Temel Eğitim Yapım Programlarının incelenmesi ve onaylanması (15 Şubat - 31 Mart 2016)

MEB'İN 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİNDEN BAZILARI

Takvimde ayrıca MEB Genel Müdürlüklerin yapacağı projeler ve performans hedeflerine de yer verilmiş.

Mesela 2016 Yılında MEB'in hedeflerinden bazıları;

*2016 yılında örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranını azaltmak.

*2016 yılında özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini dönem sonuna kadar %37 oranında artırmak.

*2016 yılında özel öğretimde okullaşma oranını artırmak.

*2016 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımını artırmak.

*2016 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamaları artırmak.

*2016 yılında öğrenci başına okunan kitap sayısını artırmak.

*Ders kitaplarının niteliğini artırmak amacıyla E-müfredat (kitap inceleme) sisteminin kapasitesini geliştirmek.

*2016 yılı içerisinde öğretim programları 2013 yılında güncellenen derslerin,ders kitaplarının izleme ve değerlendirmesini yapmak.

*Eğitim Bilişim Ağı’nın etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için yeniliklerle desteklemek,okullarımızdaki mevcut bilgi teknolojisi donanımlarının öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından etkin kullanımını sağlamak

*Özellikle öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.

*2016 yılı sonuna kadar Sınav hizmetlerinin kalitesini, sayısını ve çeşitliliğini arttırmak ve bu konuda sürekliliği sağlayacak çalışmalar yapmak. Merkezi sınav sonuçlarının ülke, il, ilçe ve okul düzeyinde analizlerini yapmak.

*2016 yılı sonuna kadar yüz yüze eğitim yoluyla hizmetiçi eğitim kurs ve seminerlerini bir önceki yıla %10 oranında arttırmak.

*Aday öğretmenlik sürecinden başlayarak öğretmenlerin genel ve özel alan yeterlilikleri esas alınarak bunların ölçülmesine yönelik değerlendirme sisteminin geliştirilmesi.

*FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısını geliştirme, öğretmen ve öğrencilerimize etkin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini kazandırmak ve bu
alanlardaki gelişmeleri takip etmek.

*2016 yılında MEB’nca elektronik ortamda sunulan hizmet sayısını %97’e çıkartmak.

2016 YILI MEB ÇALIŞMA (İŞ TAKVİMİ ) - PDF - İNDİRİN  

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı MEB İş Takvimi - PDF İNDİRİN -- DYK (MEB KURS) TAKVİMİ EKLENDİ

Paylaş: