MEB Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt-Kayıt Yenileme ve Ders Seçme,Sınav Tarihleri

Melek Ozcelik

Açık öğretim lisesi 2019-2020 yılı sınav tarihleri ilgili önce güncel bilgilendirmelere yer verelim.

2019-2020 1.Dönem ve 2.Dönem,3:Dönem Sınav Tarihleri

1.Dönem Sınav Tarihi: 7-8 Aralık 2019
2.Dönem Sınav Tarihi  : 21-22 Mart 2020
3.Dönem Sınav Tarihi  : 4-5 Temmuz 20202020-2021 Yılı Açık Öğretim Ortaokulu Sınav Tarihleri:

1.Dönem sınav tarihi: 5-6 Aralık 2020


MEB Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt-Kayıt Yenileme ve Ders Seçme İşlemleri bu yazıda

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan Açık Öğretim Lisesi yeni teknolojileri ve kitle iletişim araçlarını kullanarak öğrencilerin hem hayata hem de yüksek öğrenime hazırlanmasını sağlayan bir dönemdir. AÖL ye giriş yapan öğrenciler, liseye giden öğrenciler ile fırsat eşitliğine sahip olmuş olur ve ilköğretim sonrası devam edemedikleri okul hayatlarına yeniden kavuşmuş olurlar. Görmüş oldukları eğitim sonrası farklı alanlara yönelerek meslek sahibi olurlar ve böylece toplumun kültür düzeyi gelişmiş olur. Haberimizde açık liseye kayıt nasıl yapılır, öğrencilere verilen eğitimler nasıldır, ders seçme işlemi nasıl yapılır vb. soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi’ne Kimler Başvurabilir?

İlk kez açık liseye girecek ya da açık lise kayıt yenileme işlemi yapacak olan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir;

  • Seçmek istediği meslek dalı ile sağlık durumu arasında herhangi bir problem olmayan
  • Herhangi bir yüksek öğretim kurumundan mezun olan ya da yükseköğretim kurumundan ayrılan
  • Milli Eğitim Bakanlığı ya da diğer bakanlıklara bağlı olan orta öğretim dengi okullardan mezun olan ve bu orta öğretim dengi okullardan ayrılan
  • Bu 3 şartı taşıyor olduğu halde, denkliği olan yurt dışında bir okulda öğrenim hayatı sürdürmüş olanlar açık öğretim lisesi kayıt işlemini yapabilirler.

Bu okullara mevzuata uygun olmaları durumunda yabancı öğrenciler de kayıt olabilmektedir. Görüldüğü gibi şartlar ağır değildir. Ayrıca kayıt için herhangi bir yaş kısıtlaması da bulunmamaktadır. Şartlara uygun olmaları dahilinde bir lise diplomasının olmasını dileyen herkes bu okullara kayıt yaptırabilmekte ve mezuniyet sonrası diplomalarına kavuşabilmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler de yine pek çok kişi tarafından merak ediliyor. T.C. kimlik belgesi, 4,5*6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf, açık lise kayıt ücreti ödendiğine dair belge, erkek öğrenci adayları için askerlik durumlarını gösteren belge, telafi eğitimi görecek öğrenciler için ilgili makamlardan alınmış yazı, TAMEM mezunu öğrencilerin not durum belgeleri talep edilmektedir.

Açık öğretim lise kayıtları ne zaman şeklinde yöneltilen soruların cevabı ilgili bakanlıkça yapılan duyurularla verilmektedir. İlan edilen kayıt tarihinde kayıt için gerekli olan belgeleri teslim etmeyen öğrenciler ne yazık ki öğrenim görmeye başlayamaz. Ülkemizde ister Türk vatandaşı, isterse de yabancı uyruklu öğrenciler olsun, herkesin eğitim hakkı vardır ve anayasamızca bu hak sınırlamaz. Buradan hareketle şartları taşıyan herkes ilan edilen dönemlerde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemi yaptırabilirler.

Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt/Kayıt Yenileme İşlemleri

Şartları taşıdığı kabul edilen ve açık öğretim lisesi kayıt ücreti ödeyen öğrencilerden ortaokul eğitimlerini tamamladıktan sonra uzaktan ya da yüz yüze olarak yapılan ortak ve sistem üzerinden tercih ettikleri derslerden sınava girmek zorundadır. Kredili olarak öngörülen sistemde seçmeli ve ortak ders seçmek zorunda olan öğrencilerin staj çalışmaları yapmaları da zorunlu tutulmaktadır. Alanlarında ya da dallarında değişikliğe gitmek isteyen öğrencilerin ders sayısı saati kadar diğer ortak derslerden sınava girmeleri gerekmektedir.

Sınava girdikleri halde, başarısız olan öğrencilerin bir sonraki dönemde bu dersleri vermeleri zorunludur. Dönem dersleri ve alttan dersler bir arada alınabilir. Haftalık ders saati sayısı, ders kredisi esasına göre belirlenmektedir. Açık lise eğitimi gören öğrencilerin 1 ve 2. dönemlerde aldıkları ders kredisi 35 olurken, 3 ve 4. dönemlerde aldıkları ders kredisi 40’tır.

Açık lise öğrenci giriş elektronik ortamda yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlar, açık öğretim büroları vasıtası ile de alınabilmektedir. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt belgeleri teslim alındıktan sonra kayda esas listeler oluşturulur. Komisyon tarafından yapılan görüşme sonrası şartları taşıdığı kabul edilen öğrenciler için kesin kayıt listeleri oluşturulur.

Açık Öğretim Lisesi Ders Seçme İşlemleri ve Eğitim Programları

Kredili sistem ve ders geçme esası üzerine kurulan açık liseler 8 dönemden oluşmaktadır. Başarılı olunan ders kadar kredi alınır. Ders kredisi ders saatinin 2 ile çarpımı sonucu ortaya çıkar. Henüz 17 yaşını doldurmamış olan öğrencilerin 2 dönem sınava girme hakkı bulunmaktadır. Reşit olan öğrenciler bir eğitim öğretim yılı içerisinde 3 dönem sınava girebilmektedir. Mezuniyet için yeterli kredi sayısı bulunmaktadır. Şayet öğrenciler bu krediyi toplarsa, mezuniyet hakkı elde ederler.

Şayet öğrenciler okullarını uzatırlarsa ve 12 dönemi aşarlarsa bu durumda öğrencilik haklarından yararlanma durumlarını kaybederler. Şayet ustalık ya da kalfalık belgesiniz varsa bu durumda 1 ve 2. dönemlerde görülen kültür ve ortak derslerden sorumlu tutulmazsınız. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından muaf olunacak ya da görülecek dersler belirlenir.

İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi ya da Kız Meslek Lisesi programlarına şartları taşıyan öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Açık lise öğrenci giriş işlemi yapıldıktan sonra öğrenciler hangi dersi seçeceklerini, kaç dönem halinde eğitim göreceklerini, ders saati ya da kredi işlemlerini bu sistem üzerinden takip edebilmektedir.

Şayet eğitimin yüz yüze alınması gerekiyorsa, oluşturulacak gruptaki öğrenci sayısının 8 olması gerekmektedir. İl/ilçelerde verilen eğitimler yine Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okullarda ya da eğitim kurumlarında gerçekleştirilir. Aöl devam durumu da merak edilen bir konudur. Toplam ders saatinin dörtte birine katılmayan öğrenciler, yüksek dönem puanlarına sahip olsalar dahi başarısız olarak kabul edilmektedirler.

Aöl eğitimlerinde başarı tespiti 100 üzerinden yapılır. Bir dönemden başarılı olabilmek için, 45 dönem puanı almak şarttır. Ortak derslerden başarısız olan öğrencilerin bu dersleri 2 kez daha alma hakları bulunmaktadır. Başarısızlık durumunda dönem sonunda öğrenci başarısız olduğu dersin kredisini alamayacağından bu dersi tekrar alma hakkı bulunur. Seçmeli derslerde ise durum farklıdır. Öğrenci aynı dersi tekrar seçebileceği gibi, farklı bir seçmeli ders tercih etme hakkı da bulunmaktadır.

Sınavlar, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okullarda ya da kurumlarda yapılmaktadır. Merkezi sistem usulüne göre yapılan sınavlar yazılı olmamakta ve test sistemi uygulanmaktadır. Aöl sınav yerleri ilanı yine ilgili bakanlık tarafından yapılmaktadır. Aöl sınav sonuçları elektronik ortamda ilan edilmektedir. Öğrencinin almış olduğu puanların ders saatine bölünmesi ile diploma notu elde edilmektedir.

Öğrencilerin yararlanması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise ders notları yayınlanmaktadır. Ayrıca kuruluş amacına uygun olarak öğrencilerin gerekli bilgileri canlı ders şeklinde alabilmesi için açık lise tv kurulmuştur. Aöl ders kitapları da yine kayıt sonrası öğrencilerin adreslerine gönderilmekte ya da kayıt işlemi sonrası bürolardan verilmektedir. Yeni kayıt alma ya da kayıt yenileme işlemleri tamamlanmadan evvel ilgili bakanlık tarafından aöl iş takvimi yayınlanmaktadır. Yıllara göre düzenlenen bu takvimde kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağı, dönem sonu sınavı tarihleri, yeni dönem için yeni kayıt tarihleri, sınav giriş yerlerinin internette yayınlanacağı tarih vb. bilgiler yer almaktadır. Bu iş takvimini inceleyerek de tarihler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Mezuniyet belgesini alan öğrenci Yükseöğretim Kurumu tarafından yapılan üniversite sınavına katılım sağlayarak örgün eğitime devam edebilir. Ancak dilediği taktirde açıköğretim üniversitelerinden puanı yeten bölüme kayıt yaptırarak da eğitimine yükseköğretim düzeyinde devam edebilir. Unutmayın ki, öğrenmenin yaşı yoktur. İnternet üzerinden kayıt/kayıt yenileme tarihlerini takip ederek siz de kaldığınız yerden lise öğreniminize devam edebilirsiniz.

Kaynak:Zekihaber.com