MEB DYK Ek Ders Ücretleri İle İlgili Sorular-Cevaplar

Melek Ozcelik

MEB ÖDSGM 2017-2018 Yılı DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) Tanıtım Kitapçığı Yayınladı.Bu kitapçıkta başta kurs ücretleri olmak üzere Destekleme ve Yetiştirme kursları ile ilgili merak edilen tüm konulara açıklık getirilmiş oldu.

Kitapçıkta Kurs yönergesi,e-kılavuz,sıkça sorulan sorular,istatistiksel bilgiler,görüş yazıları ve dyk ile ilgili basında yer alan haberler yer alıyor.

Kitapçıkta yer alan görüş yazıları:Bilgisayar formatör öğretmenlerin kurslarda görev alıp alamayacağına,kurslarda görevli memurlara fazla çalışma ücreti ödenip ödenmeyeceğine,kurslarda görevlendirilen ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti konulu,yaz döneminde açılan kurslardaki ders saatleri ve ek ders ücretlerine,kurslarda görev alan okul yöneticilerinin ders saatleri ve ek ders ücretlerine,okul yöneticilerinin başka bir okul/kurumda açılan kurslarda görev alıp alamayacağına ve Kurslar kapsamında okutulan derslerin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin görüş yazısıAyrıca kitapçıkta kurslarla ilgili en çok tartışılan,merak edilen,soru sorulan ücretlerle ilgili sorulara ayrıntılı cevaplar verilmiş.

Bu arada sorular ve cevaplara geçmeden güncel bir bilgiyi paylaşalım 2020 Ocak-Haziran döneminde kurs ücretleri :
Gündüz: 34,80 TL , Gece ve hafta sonu: 36,64 TL 

MEB DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURS ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ SORULAR-CEVAPLAR

SORU 1 :Okulunda haftalık 20 saat fiilen derse giren bir öğretmene, destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada en fazla kaç saat ek ders görevi verilebilir?

CEVAP 1 :Kararın 5 ve 6'ncı maddelerine göre genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinin, aylık ve ek ders ücreti karşılığında haftada 30 saat, destekleme ve yetiştirme kurslarında ise aynı Kararın 8'inci maddesine göre haftada 10 saat daha olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, okulunda rutin müfredat kapsamında haftada 20 saat ders okutan bir öğretmenin, destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada 20 saate kadar ders okutması mümkün bulunmaktadır.

ÖRNEK SORU 1 :Okulunda haftalık 25 saat fiilen derse giren bir öğretmene, destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada en fazla kaç saat ek ders görevi verilebilir?

ÖRNEK CEVAP 1 :Okulunda rutin müfredat kapsamında haftada 25 saat ders okutan bir öğretmenin, destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada 15 saate kadar ders okutması mümkün bulunmaktadır.

SORU 2 : Aylık karşılığı ders görevini tamamlayamayan (örneğin haftalık 10 saat derse giren) bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta içi veya hafta sonu 10 saat ders alması durumunda kaç saat ek ders ücreti ödenir?

CEVAP 2 : Yönetici ve öğretmenlerin cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen okuttukları derslerin tamamının, aylık karşılığı ders görevlerinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında, hafta içi günlerde okuttukları derslerin ise öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, hafta içinde 10 saat ders okutan bir öğretmenin bunun üzerine yine hafta içinde destekleme kursunda okuttuğu derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerektiğinden, bu öğretmenin o hafta için 5 saat, destekleme kursunda hafta sonları 10 saat ders okutması durumunda ise o hafta için 10 saat ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.

ÖRNEK SORU 2 : Aylık karşılığı ders görevini tamamlayamayan (örneğin haftalık 12 saat derse giren) bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta içi veya hafta sonu 20 saat ders alması durumunda kaç saat ek ders ücreti ödenir?

ÖRNEK CEVAP 2 : hafta içinde 12 saat ders okutan bir öğretmenin Hafta içi destekleme kursunda okuttuğu 20 saatin 3 saati maaş karşılığı için kesilir, geri kalan 17 saat ise DYK kapsamında ödenir..(azami 40-12=28 saat kurs verebilir. Ancak 28-3=25 saat ek ders alır)
Hafta sonu destekleme ve yetiştirme kursunda 20 saat ders okutması durumunda ise o hafta için 20 saat ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir...(azami 40-12=28 saat kurs verebilir. 28 saat ek ders alır)

SORU 3 :Okul yöneticilerine hafta sonu cumartesi ve pazar günleri için kurs merkezi müdürlüğü görevinden dolayı alması gereken günlük 2 saatlik ek ders ücreti %100 fazlasıyla ödenir mi?

CEVAP 3 :Destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günleri yönetim görevi yürüten bir yöneticinin bu görevi karşılığında yararlanacağı 2 saatlik ek ders ücretinin, 657 sayılı Kanunun 176'ncı maddesine göre yüzde yüz fazlasıyla ödenmesi gerekmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 176. (Değişik ikinci fıkra) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim

Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

ÖRNEK SORU 3 :Okul yöneticilerine hafta sonu cumartesi ve pazar günleri için kurs merkezi müdürlüğü görevi ile birlikte hafta sonu 8 saat kurs veren bir yönetici kaç saat ek ders alır? Alacağı ek ders yüze yüz artırımlı mı ödenir.?

ÖRNEK CEVAP 3 :Destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günleri yönetim görevi yürüten bir yönetici 2 saat yöneticilikten, 8 saat te DYK görevinden dolayı toplam 10 saat yüzde yüz artırımlı ek ders alır.

SORU 4 :Okul yöneticilerine hafta içi ders saatlerinden sonra ancak mesai saatleri içinde saat 17.00’ye kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ek ders görevi verilebilir mi?

CEVAP 4 :Kararda, okul yöneticilerinin isteğe bağlı ek ders görevlerini yerine getirmelerinde herhangi bir zaman sınırlaması öngörülmediğinden, yöneticilerin destekleme ve yetiştirme kurslarında her zaman ders okutabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Okulların tür ve özelliklerine bağlı olarak yönetim görevi karşılığında anılan Kararın 10'uncu maddesine göre ders niteliğinde yönetim görevi adı altında ek ders ücretinden yararlandırılan yöneticilerin, hafta içinde saat 17.00'den sonra olsa dahi yönetim görevine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

ÖRNEK SORU 4: Okul yöneticilerine hafta içi ders saatlerinden sonra ancak mesai saatleri içinde saat 17.00’ye kadar 4 saat DYK kapsamında ders vermesi halinde kaç saat ek ders alır?

ÖRNEK CEVAP 4 :Verilen kurs hafta içi olduğundan yöneticilikten dolayı artı bir ek ders alamaz.6 saat maaş karlılığını doldurmamış ise öncelikle maaş karşılığına kesilir.Doldurmuş ise sadece 4 saat ek ders alır.

SORU 5: Okul yöneticilerinin maaş karşılığı 2 saat fiilen derse girmesi, 10 saat de kurs kapsamında derse girmesi durumunda kaç saat ek ders ücreti ödenir?

CEVAP 5: Kararın 5‘inci maddesine göre, okul yöneticileri haftada 6 saat aylık karşılığı ders okutmakla yükümlü bulunmaktadırlar. Ancak yöneticiler, ek ders görevi almak istemedikleri takdirde Toplu Sözleşme hükmü gereğince aylık karşılığı olarak haftada 2 saat ders okutabilmektedirler.

Bu durumda haftada toplam 12 saat ders okutan yöneticinin okuttuğu bu derslerin 6 saatinin aylık karşılığı, geri kalan 6 saatinin ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu derslerden cumartesi ve pazar günleri okuttukları kısmının ise, aylık karşılığı ders görevini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

SORU 6: Ders ücreti karşılığı görevlendirilecek öğretmenlere (ücretli öğretmenlere) destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında haftada en çok kaç saat ders görevi verilebilir? Bu öğretmenlerin ders ücreti %100 fazlasıyla ödenir mi?

CEVAP 6: Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu kapsamda ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, anılan Kararın yukarıda belirtilen 9'uncu maddesine göre haftada en fazla 30 saate kadar ders görevi verilmesi mümkün olup, bu konumda olanlara ödenecek ek ders ücretinin yüzde yüz fazlasıyla ödenmesi ise mümkün bulunmamaktadır.

Ankara Bölge İdare mahkemesinin 2017/2210 esas,2018/1972 sayılı kararı gereği, Pers. G.Md’lüğünün 08.08.2018 tarih ve 14413307 sayılı Yargı kararının uygulanması konulu yazısı ile yüzde yüz artırımlı ödenir.

(DYK Kitapçık: s:41-45)

SORU 7: Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen (ücretli öğretmen) okuldaki derslerden 20 saat görev almış ise destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında bu öğretmene en çok kaç saat daha ders görevi verilebilir?

CEVAP 7: Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere haftada en fazla 30 saat ders görevi verilebileceğinden, rutin müfredat kapsamında 20 saat ders okutan öğretmene destekleme ve yetiştirme kursunda en fazla 10 saat ders görevi verilmesi mümkün olabilecektir.

SORU 8: Yedek subay öğretmenlere kurslarda görev verilmesi halinde, ek ders ücreti ödenir mi?

CEVAP 8: Askerlik yükümlülüğünü Bakanlığımız emrinde öğretmen olarak yerine getirenlere, Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde yer alan; 'Bunlara öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.” hükmü karşısında, yetiştirme kursunda okuttukları derslere bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik Madde 14 — Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev alacak 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tâbi yükümlülerin özlük hakları aşağıda belirtilmiştir: a) 1076 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerden, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev yapmak üzere ayrılanlara, fiilen öğretmenlik görevine başladıkları tarihten itibaren 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir ve bu yükümlülerin aylıklarından Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı kesilir. Bunlara öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.

SORU 9: Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında rehberlik öğretmenlerine görev verilebilir mi?

CEVAP 9: Kurslarda rehberlik öğretmenlerine Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 54 ve 55. maddesi gereğince görev verilemez.

(** Bu madde iptal edildi. Ancak Rehberlik dersi diye bir ders olmadığından rehber öğretmenler sadece sertifikaları var ise ve 9 no’lu TTK kararı şartları hükümlerince sadece drama dersi verebilirler.)

Çalışma Saatleri ve İzinler

Madde 54-Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.

Verilemeyecek Görevler

Madde 55-Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez.

SORU 10: Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta sonu görevlendirilen memur ve hizmetli personele herhangi bir ödeme yapılacak mıdır?

CEVAP 10: Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün 23'üncü maddesinde yer alan; 'Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.' hükmü bağlamında, 01.01.2016 tarihinden itibaren bu kapsamda normal çalışma saatleri ve günleri dışında fiilen yaptıkları çalışma karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

(memur, bilg.işletmeni, veri hazırlama, kontrol işletmeni, hizmetli ve teknisyen) ifade edilmektedir. 09.09.2015 t ve 4206 Maliye. Bak. yazısı

SORU 11:  Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmenin saat 18:00’den sonra veya hafta sonlarında görev yapması durumunda ücreti gece ücreti üzerinden ödenebilir mi?

CEVAP 11: Bu kapsamda ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, hafta içi saat 18.00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde okuttukları dersler için ödenecek ek ders ücretinin, gece öğretimi için öngörülen gösterge (150) üzerinden belirlenmesi uygun olacaktır.

SORU 12: Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen (ücretli öğretmen) azami kaç saat ücret alabilir?

CEVAP 12: Yukarıda da belirtildiği gibi, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, bu kapsamda haftada en fazla 30 saat ders görevi verilmesi mümkün olabilecektir.

Madde 9- (1)/a)-2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

SORU 13: Yan alanı olan sınıf öğretmenlerine Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ders görevi verilir mi?

CEVAP 13: İhtiyaç olması halinde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yan alanı olan sınıf öğretmenleri için Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 No’lu kararına göre işlem yapılmaktadır.

Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 9 - (1) Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının ekli çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar.

SORU 14 :Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ders ücretleri gündüz/gece ücreti şeklinde ödenir mi?

Cevap 14: Kararın Tanımlar başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrası (g) bendinde: Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'den sonra başlayan yüz yüze eğitim olarak tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda hafta içi saat 18.00’den sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüz yüze eğitimlerde ders ücretleri gece ücreti üzerinden (150 gösterge) ödenir.

Madde 176 – (1) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

SORU 15: Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere ek hizmet puanı verilir mi, bu uygulama nasıl yapılır?

CEVAP 15: Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere fiilen görev yapılan her ay için 0,5 ek hizmet puanı verilir. Bu işlem il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilir. (Personel Özlük birimleri tarafından)

EK DERS

SORU 16: Genel idari izinli olunan günlerde destekleme ve yetiştirme kurslarında görevli yönetici ve öğretmenler o günkü ek ders ücretinden yararlanırlar mı?

CEVAP 16: Gerek 2014-2015 gerekse 2016-2017 yıllarına ait Toplu Sözleşmenin “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2.maddesi gereği genel idari izinli olunan günlere ait ek ders ücretinden yararlanırlar.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 2- (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

SORU 17: Genel idari izinli olunan günlerde Destekleme ve Yetiştirme kurslarında görevli ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenler o günkü ek ders ücretinden yararlanırlar mı?

CEVAP 17: Destekleme ve yetiştirme kurslarında görevli ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenler, Genel idari izinli olunan günlerde o güne ait ek ders ücretinden yararlanamazlar.

SORU 18: Ortak Sınavların yapıldığı günlerde destekleme ve yetiştirme kurslarında ders yapılmaması durumu idari izin kapsamında değerlendirilerek, o günlere ait ek ders ücretinden yararlanılır mı?

CEVAP 18: Ortak sınavların yapıldığı günlerde kurslarda ders yapılmaması durumu, idari izin kapsamında değerlendirilemez ve o güne ait ek ders ücreti ödemesi yapılamaz.

SORU 19: Resmi ve dini bayram yapılan günlerde destekleme ve yetiştirme kurslarında ders yapılmaması durumu idari izin kapsamında değerlendirilerek o günlere ait ek ders ücretinden yararlanılır mı?

CEVAP 19: Resmi ve dini bayram yapılan günlerde kurslarda ders yapılmaması durumu idari izin kapsamında değerlendirilemez ve o güne ait ek ders ücreti ödemesi yapılamaz.

(Kılavuz madde 1.10 Resmi tatiller ile milli ve dini bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz)

SORU 20: Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ek ders görevi verilen yüksek lisans yapmış bir öğretmene ek ders ücreti hem %100 hem de %5 fazlasıyla ödenir mi?

CEVAP 20: Ek ders ücretine ilişkin artırımlı ödeme, 657 sayılı Kanunun 176’ncı maddesinde belirlene asıl göstergeler (gündüz öğretimi için 140, bunun dışında kalan süreler için 150) üzerinden hesaplanmak durumundadır. Bu nedenle, gerek yüksek lisans yapmış olanlar bakımından gerekse yetiştirme kursu bağlamında yapılan artırımlı ödemelerin söz konusu göstergeler dikkate alınarak ayrı ayrı belirlenmesi ve ödemenin asıl ek ders ücreti tutarı ile artırımlı tutarın toplamı üzerinden yapılması uygun olacaktır. Bir başka ifadeyle ödemenin asıl ek ders ücreti tutarının %105 artırımlı tutarın toplamı üzerinden yapılması gerekmektedir.

Madde 176 – (2) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

SORU 21: Yarı yıl ve yaz tatillerinde öğretmen ve yöneticilere kaç saat ek ders görevi verilebilir? (30.05.2016 tarih ve 5939998 sayılı Yaz Tatilinde Eğitim konulu İns. Kay. Yaz.)

CEVAP 21: Destekleme ve Yetiştirme kurslarında ders okutmak üzere görevlendirilecek yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetinde Cumartesi ve Pazar günleri ile yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.Bu ücretler 150 gösterge rakamı esas alınarak %100 artırımlı ödenmesi gerekmektedir.

SORU 22: Yarıyıl ve yaz tatillerinde ve Cumartesi veya Pazar günleri DYK yöneticilerine kaç saate kadar ek ders verilir?

CEVAP 22: Yarıyıl ve yaz tatilinde, cumartesi ve pazar günleri Millî Eğitim Bakanlığı

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8. maddesi kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

SORU 23: Kurs merkezi yöneticileri ek hizmet puanında nasıl faydalanır?

CEVAP 23: Destekleme ve yetiştirme kurslarında fiilen görev yapan yöneticilere Millî

Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin beşinci fıkrasına göre görev yaptıkları ger ay için 0,5 puan eklenir.

SORU 24: Destekleme ve yetiştirme kurslarında hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödenir mi?

CEVAP 24: Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 11. maddesine göre «Bu kararın 10.maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir.» hükmü bulunmaktadır.

DYK MEVZUAT

--DYK Kapsamında Yöneticilerin Girebileceği Azami Ders Saati ile 6 saatin üzeri ders görevi almak istemeyen yöneticiler ile 21 saat üzeri ders görevi almak istemeyen öğretmenlere DYK kapsamında ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin açıklamalara yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--Ücretli Öğretmenler DYK ücretleri %100 Artırımlı Ödenir : Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.08.2018 tarih, 14660006 sayılı ve 'Yargı Kararının Uygulanması' Konulu resmi yazı ile Personel Genel Müdürlüğünün İl Milli Eğitm Müdürlüklerine gönderdiği resmi yazıya yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--21 Saat üzeri ders almak istemeyen öğretmenlere DYK'da ders verilir mi? Konulu resmi yazı ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Genel Müdürlüğüne gönderdiği resmi yazıya yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

 --Yöneticiler DYK'larda Kaç Saat Ücret Alabilir : İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu 'Ek Ders Ücreti' konulu resmi yazısına yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--Yönetici DYK'da Haftada Kaç Saat Derse Girer :İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Ağrı İl milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu 11.07.2016 tarih, 7405007 sayılı ve 'Ek Ders Ücreti' konulu resmi yazısına yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--Milli ve Mahalli Bayramlara DYK Ücreti Ödenir : İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu 13.12.2017 tarih, 21459634 sayılı ve 'Ek Ders Ücreti' konulu resmi yazısına yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--Görevli İzinli Olanlara DYK Ücreti Ödenir : İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu 20.04.2018 tarih, 8024580 sayılı ve 'Ek Ders Ücreti' konulu  resmi yazısına yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--DYK'larda Yöneticiler Başka Kurumlarda Görev Alamaz: İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermiş olduğu 15.11.2017 tarih, 19325199 sayılı ve 'Ders Görevi' konulu resmi yazısına yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--DYK'larda Yöneticiler Başka Kurumlarda Görev Alamaz : İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu 14.07.2017 tarih, 10772739 sayılı ve 'Ders Görevi' konulu resmi yazısına yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--DYK Ücret Görüş Yazısı : İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Genel Müdürlüğüne göndermiş olduğu 28.10.2015 tarih, 11033602 sayı ve 'Ek Ders Ücreti' konulu resmi yazısına yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--DYK Tereddüte Düşülen Hususlar : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün İl Milli Eğitim Müdürlüklerine göndermiş olduğu 27.01.2015 tarih, 928552 sayılı ve 'Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Tereddüte Düşülen Hususlar' konulu resmi yazısına yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--DYK Öğretmen Maaş Karşılığı : İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu 11.01.2016 tarih, 300356 sayılı ve 'Yetiştirme ve Destekleme Kursları' konulu resmi yazısına yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--DYK Hazırlık Ve Planlama Ücreti Ödenecek : İnsan Kynakları Genel Müdürlüğünün Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu 28.02.2017 tarih, 2616872 sayılı ve 'Ek Ders Ücreti' konulu resmi yazısına yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--DYK kapsamında girilen derslerin hazırlık planlama görevi karşılığı ekders hesabına ilişkin açıklamalara yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

--DYK Ek Hizmet Puanları İnsan Kaynakları Birimince MEBBİS'e İşlenir : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Genel Müdürlüğünün Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu 07.04.2016 tarih, 3944565 sayılı ve 'Ek Hizmet Puanı' konulu resmi yazısına yandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (İNDİR)  /  (DRİVE İNDİR)

DYK´DA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN HİZMET PUANLARI HAKKINDA

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Kurs Merkezi idarecilerinin okul kurs onaylarında bildirdiği  öğretmen ve idarecilere aylık 0,5 ek hizmet puanı verilmektedir. Öğretmen ve idarecilerimizin Destekleme ve Yetiştirme Kurs bilgileri,  okul ve kurumların aldığı onaylar doğrultusunda Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Özlük Bürosu tarafından MEBBİS modülüne belirtilen tarih aralıklarında işlenmektedir.

Bu ekrandan işlenen bilgilerin 17/04/2015 tarihinden sonraki bölümleri hizmet puanına ek puan olarak ekleneceği ve aynı tarih aralıklarına denk gelen kursların yalnızca biri için hesaplama yapılacağı Genel Müdürlük tarafından belirlenmiştir.

DYK da görevli kadrolu öğretmenlerimizin hizmet puanlarının MEBBİS sitemine işlenmesi işlemi;  DYK tanıtım kitapçığı Sıkça Sorulan Sorular 16. MADDE´de belirtildiği üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları-Özlük Birimimizce yapılmaktadır.