MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi kaldırıldı

Melek Özçelik

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi kaldırıldı

26.08.2014 tarih ve 3554526 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile 'Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi' yürürlükten kaldırılmıştır.

MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı - 26.08.2014