MEB norm kadro ile 2.il içi tayin yapacak

Melek Özçelik


MEB aşağıdaki şartları sağlayan öğretmenlere norm kadro çerçevesinde 2.il içi tayin hakkı verecek.

Geçtiğimiz günlerde MEB Bakanı Nabi Avcı bu konuda açıklama yaparak müjdeyi vermişti.Verilen müjde, resmi yazı ile uygulamaya konulmuş oldu.Bu 2.il içi tayini bekleyen bir çok öğretmen için oldukça sevindirici bir haber.

MEB 2.İL İÇİ TAYİNİ İÇİN ÖZENİLMESİNİ İSTEDİMEB, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 1 Kasım 2015 tarihli 'Aile Birliğinin Sağlanması'konulu resmi yazıya göre, MEB,Görev yaptıkları yerler bakımından coğrafi durum,ulaşım şartları ve benzeri nedenlerle aile birliği sağlanamayan öğretmenlerin,norm kadro kapsamında il içinde,öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirmelerinin yapılması yoluyla,bu yöndeki mağduriyetlerin giderilmesi husunda azami özenin gösterilmesini,il MEM'lerden istemektedir.

2.İL İÇİ TAYİNİ ANAYASANIN 41.MADDESİNE GÖRE YAPILIYOR

MEB,bu tayini Anayasanın 41.maddesine göre yaptığını yazıda ayrıca vurgulamış.

MADDE 41.– (Değişik: 3.10.2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açık-ça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğ-rudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

NORM KADROLAR 12 EKİM - 11 KASIM ARASINDA GÜNCELLENECEK

MEB İnsan Kaynakları Müdürlüğü Valiliklere 'Norm kadro veri girişi bilgilendirmesi' konulu resmi yazı göndermişti.O yazıda okul yönetimlerinden 8 Kasım'a kadar öğretmenlere duyurularak 12 Ekim - 11 Kasım tarihlerinde normları güncellemesini istiyor.Ayrıntılar için 'Norm kadrolar güncellenecek' başlıklı haberi okuyabilirsiniz.