MEB Şube Müdürlüğü Sınav Konuları 2013

Melek Ozcelik

Veri

Boyut22.64 MB
Sahibi
Okul
İndirme396
Tarih2020-02-23 04:24:25
Ekleyenpekiyi

indir

Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliği kapsamında Kasım ayı sonunda şube müdürülüğü sınavı yapacaktır. Sınavı kazanmak için 100 üzerinden 70 puan almak gerekiyor. Ancak 70 puan yeterli olmayabilir. Sözlü sınava girebilmek için atama yapılacak şube müdürlüğü normkadrosunun 3 katı aday sözlü sınava çağrılacağı için bu sayının içine girmek gerekiyor

MEB Şube Müdürlüğü Sınav Konuları 2013 İNDİR (PDF):

T.C. Anayasası 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu    

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname       

 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,  

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu