MEB Takviye kurslarında neler değişti?

Melek Ozcelik

MEB, Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde değişikliğe gitti. Tıklayınız.

Yapılan değişiklikler şu şekildedir:1- Yaz dönemi kurslarında öğretmenlerin Haziran sonuna kadar belirlenmesi düzenlendi. Yine, yaz dönemi kurslarının ise Temmuz ayının ilk haftasında başlatılması kararlaştırıldı.2- Kurs merkezlerine, öncelikle okulun kendi öğrencileri kayıt edilecek. Bu düzenleme daha önce yoktu.Bu öncelik olmak kaydıyla, aynı ilçe içerisinde bulunan diğer okullardan da öğrenci kabul edilebilecek.

3- Ders saatlerinde, minimum aylık 36 ve yıllık 72 olarak belirlenen süreler aylık 16 ve yıllık 32 olarak değişti. Yaz döneminde açılan kurslar hariç olacak.4- Beş öğrenci de olsa kurs açılabilecek. Ancak 5 kişi için kurs açılabilmesi için
  a) Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması,
  b) öğrencilerin taşınma imkanının olmaması gibi sebepler gerekmektedir.

5- Artık her dersten kurs açılamayacak. Sadece, Bakanlıkça ilan edilen örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak kurs açılabilecek.

6- Komisyonun görevleri ve nasıl oluşturulacağı değişti.Yeni: 'Komisyon; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların onayını vermek, koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla, milli eğitim müdürünce görevlendirilen milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve bir e-kurs modülü kullanıcısından oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin iş ve işlemlerini yürütür. Büyükşehir statüsünde aynı usulle oluşturulan il komisyonu ilin iş ve işlemlerini yürütür.'

Eski: (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla milli eğitim müdürünce görevlendirilen milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur
7- Kurslara yeteri kadar kadrolu öğretmen görevlendirilememesi halinde, her branştan kişiler değil sadece aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilecek.

8- Yaygın eğitim kurumlarında kursu bitirenlere istemeleri halinde kurs tamamlama belgesi/sertifika verileceği şeklinde düzenleme kaldırılmıştır.Memurlar.net