MEB (DYK) Yetiştirme ve Destekleme Kursları ile İlgili Sorular-Cevaplar

Melek Ozcelik

MEB,29 Ağustos 2019 da Destekleme ve Yetiştirme Kursları önergesini tamamen yenilendi.Bu nedenle 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında MEB DYK ile ilgili bir çok husus değişti.En temel değişikliklerden biri kurslar dönemlik değil yıllık ve yaz dönemi olarak düzenlenecek.1.Dönem başında başladığı şekliyle devam edecek. Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder.MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili köklü değişiklikleri soru-cevap şeklinde aşağıda özetlemeye çalıştık.

MEB Yetiştirme ve Destekleme Kursları ilgili Sorular-Cevaplar1) 1.Dönem kursları ne zaman sona erecek?

2019-2020 eğitim-öğretim yılı kurslar artık sadece 2 dönemden oluşuyor.Birincisi Okulların açılması ile açılıp,kapanması ile kapanan kurslar.1.Dönem kursları 17 Ocak 2020 okulların tatile girmesi ile tatile girmiş olacak.2.Dönem ise okulların açılması ile açılıp okulların kapanması ile sona erecek.

Kursların Başlaması: 30 Eylül 2019Kursların Tamamlanması: 7 Haziran 2019

2)   2.Dönem öğretmen-öğrenci kurs başvuruları ne zaman başlayacak?2019-2020 yılında 2.dönem ayrıca kurslarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak.Yani 2.dönem başında ayrıca herhangi bir başvuru alınmayacak.Dönem başında nasıl başladıysa öyle devam edecek.

3) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne nasıl ulaşılır?

http://odsgm.meb.gov.tr adresinden Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sayfası açılır. Sağ üst bölümde yer alan “ Kurslar/e-Kurs ” butonu tıklanır. Ayrıca  https://e-kurs.meb.gov.tr adresinden de giriş yapılabilir.

4) Kurslara kimler,hangi öğrenciler başvurabilir?

a) Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,
b) Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar,başvurabilir.

5) Başka okulun açtığı kursa başvuru yapılabilir mi?

Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.Kısaca öğrenciler farklı kurs merkezilerine gidebilecekler.

6) Açık öğretim öğrencileri başvuruyu nereden yapacaklar?

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.
Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

7) Kurs süreleri ne kadar olacak?

Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 36 haftadan fazla olamaz.

8) Kurslarda bir günde bir ders kaç saat işlenebilir?

Kurs saatleri kurs merkezlerinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın farklı günlerine dağıtılabilir. Ancak, ortaöğretim kurumları hariç bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.

9) Kurslarda devamsızlık süresi ne kadar?

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.
Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce yoklama defterine ve e-Kurs Modülüne işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalık, tabii afet, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar bu kapsamda değerlendirilmez.

10) Kurslar hangi derslerden, kaç ders için açılır ve haftalık ders saati kaç olur?

Kurslar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde Bakanlıkça belirlenen derslerden açılır. Kurslarda öğrencilerin sınıf seviyelerine göre haftalık en fazla alabilecekleri ders saati aşağıdaki tabloya göre uygulanır.

11) Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl görevlendirilir?

Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi müdürü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.

12) Öğretmenler kurslarda bir haftada toplam kaç saate kadar derse girebilecektir?

Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa 19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir. 

13) Kurs merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ücretleri hangi mevzuata göre ödenir?

Öğretmenlerin ve kurs merkezi yöneticilerinin ücretleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecektir.

14) Okul müdürü veya müdür yardımcıları kurslarda ders verebilecek midir?

 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecektir.

15) Kurs merkezlerinde görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde bu ihtiyaç nasıl karşılanır?

 Öğretmen sayısının yetersiz olduğu durumlarda, başka okullarda görev yapan kadrolu öğretmenler ile ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere görev verilir.

16) Kurslarda rehberlik öğretmenleri görev alabilecek midir?

 Kurslarda rehberlik öğretmenleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 54 ve 55. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

17) Yedek subay öğretmenlere kurslarda görev almaları halinde ücret ödemesi yapılabilir mi?

 Yedek subay öğretmenlere kurslarda isteğe bağlı olarak görev verilebilir. Ancak 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun geçici 8 inci maddesinde geçen “Bu öğretmenlere öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.” hükmü gereği herhangi bir ücret ödemesi yapılamayacaktır.

18) İlkokul öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açılabilecek midir?

 İlkokul öğrencileri için herhangi bir destekleme ve yetiştirme kursu açılmayacaktır. 

19) Kurs merkezlerinde bir sınıf seviyesinde birden fazla şube açılması durumunda öğrenci/kursiyerlerin seviyelerine göre sınıflar oluşturulabilecek midir?

 Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu vb. ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar. 

20) Bir öğrenci en fazla kaç farklı dersten kurs alabilir?

Yıllık kurslarında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; ortaokulların 8. sınıfındaki öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler.

21) Mezunlara yönelik kurslarla ilgili iş ve işlemler nasıl yürütülecektir?

Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun görülen binalarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.

22) Açık öğretim öğrencileri için kurslar nasıl planlanacak?

Bu öğrencilerin kursları da örgün eğitim kurumlarında düzenlenecektir. Ancak il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlarca bu öğrencilerin kurslarının zorunlu eğitim çağındaki örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin kurslarından farklı bir ortamda olacak şekilde planlanması gerekmektedir. 

23) Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik kurs açılabilecek midir?

 Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik herhangi bir kurs planlaması yapılmayacaktır.

24) Kurs programları nasıl oluşturulacaktır?

 Kurslarda derslerin örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır.

25) Kurslarda sınıf mevcudu kaç öğrenci/kursiyerden oluşur? Sınıflarda gruplandırma yapılabilir mi?

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, millî eğitim müdürlüğünün onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.

26) Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?

 Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ i kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir.

27) Kurslara katılacak olan öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret alınacak mıdır?

 Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle, veli ve öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

28) Yarıyıl tatilinde kurslar devam edecek midir?

 Yarıyıl tatilinde kursların tamamında ders yapılmayacaktır.

29) Yaz kursunun programı,müfredatı nasıl olacak?

Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir.

30) Kurs kayıtları ne kadar süre devam eder?

Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar e-Kurs Modülü üzerinden öğrenci/kursiyer kaydı yapılabilir. Nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

31) Kurslarda disiplin kuralları uygulanır mı?

Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.

32) Kurslarda nöbetçi öğretmen görevi olur mu?

Kurslarda açılan şube sayısının 5 ve üzerinde olması durumunda kurs merkezi müdürü tarafından nöbetçi öğretmen görevlendirilir.

33) Kurslar için kaç şubeye müdür yardımcısı görevlendirilir?

Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla her 10 şubeye bir müdür yardımcısı görevlendirilir.

34) Kurslarda başka okulun öğretmeni de görev alabilir mi?

Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

35) Kurslara ücretli öğretmenler başvuru yapabilir mi?

Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirler.

İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilir. Görevlendirme işlemi yapılmadan önce başvuran öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak komisyonlarca değerlendirilir. Başvuru esnasında sisteme girdiği bilgileri belgelendiremeyen ücretli öğretmenlere görev verilmez.

36) Kurslarda farklı sınıflar birleştirilebilir mi?

Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda; 5 ile 6 ncı, 7 ile 8 inci, 9 ile 10 uncu sınıflar ve 11 ile 12 nci sınıflar birleştirilebilir.

37) Öğrenci sayısı azalan kurslar kapatılır mı?

Açılan her bir kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir. Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-Kurs Modülü üzerinden de kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.

38) Kurs süresi kaç dakikadır ve kurslar gece de verilebilir mi?

Kurslar, ders saatleri dışında saat 22:00’a kadar yapılabilir ve ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır. 

Paylaş: