Milli İzleme Sınavı (MİS) Nedir?

Melek Özçelik

TEOG'un 2017-2018 yılında kaldırılıp yerine gelecek sistem merak edilirken basına 'Milli İzleme Sınavı (MİS)' diye bir sınavla ilgili haber yansıdı..

TEOG sınavının kaldırılmasının ardından Milli eğitim Bakanlığı, Bakanlar Kurulu'na sunacağı yeni liselere geçiş sisteminin üzerinde çalışmalarını sürdürürken, yeni sistemle ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'merkezi sınav olmasın' talimatını verdiği gün, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü illere bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, 5. sınıflarda uygulanacak yeni bir sınava ilişkin hazırlık talimatları yer aldı.

Gönderilen genelgede 2017'de ilk kez uygulanacak sınav için hazırlıkların yapılması talimatı verildi. Sınavın ismi ise Milli İzleme Sınavı (MİS) olarak genelgede yer aldı.İlk Sınav Aralıkta 

Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilecek sınav ilk kez 5. sınıflara aralık ayında uygulanacak. İlk planda çoğunluğunu test sorularının oluşturacağı belirtilen sınavda açık uçlu sorular da çocukların değerlendirilmesi için kullanılacak.

Sınavda sadece Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular yer alacak.

Genelgeyle pilot illere ilk dönem sonuna kadar yetiştirilmesi gereken konuları bildiren MEB, işlenmesi gereken kazanımlar konusunda da okulların bilgilendirilmesi talimatını verdi.

İlk sınavda MEB'in yeni 5. sınıf Türkçe ders kitabında belirtilen ilk dört tema ve bu temalarda işlenen kazanımlar İzleme Sınavı'nın kapsamını oluşturacak.

Türkçe sınavında 'Çocuk Dünyası', 'Milli Mücadele ve Atatürk', 'Erdemler', 'Bilim ve Teknoloji' temalarındaki okuma kazanımları belirlendi.

Matematik dersi kapsamında ise MEB sınavda sormak üzere 'Doğal Sayılar', 'Doğal Sayılarda İşlemler', 'Kesirler' ve 'Kesirlerde İşlemler' konuları takvimlendirdi. Toplamda 73 saatlik ders planı yapan bakanlık, ilk olarak çocuklardan 9 basamaklı sayıların okunup yazılmasını, en çok 5 basamalıklı sayılarla toplama ve çıkarma işlemi, 3 basamaklı sayılarda çarpma işlemi ve dört basamaklı bir sayının 2 basamaklı bir sayıya bölmesini bekledi. Ayrıca, dört işlem içeren problemler, sayıların kare ve küpü hesaplaması, kesirli sayılara ilişkin işlemler de çocuklara öğretilmesi beklenen konular arasında yer aldı.

Dünya, Güneş ve Ay

Fen Bilgisi dersi kapsamında da ilk 3 ünite olan 'Dünya, Güneş ve Ay', 'Canlılar Dünyası', 'Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme' konuları yer aldı. Bu kapsamda çocuklardan Dünya, Güneş ve Ay hakkında bilgi sahibi olmaları, mikroskobik canlıların varlığı, canlıların sınıflandırılmasında sistematik terilmler, kuvvet birimi ve sürtünme kuvverini günlük yaşamdan örneklerle öğrenmeleri beklenecek.

Pilot iller

Türkiye'nin dört bir yanından şehirlerin pilot uygulama için seçildiği yeni sınav sisteminin ilk planda 24 şehirde denenmesine karar verildi. Bakanlığın belirlediği iller arasında Aydın, Bursa, Erzurum, Mardin, Mersin, Konya, Gaziantep, Kayseri, Trabzon'un da aralarında olduğu 15 büyükşehir yer aldı.

Milliyet


MEB ÖDSGM 'nin sitesinde 7 Temmuz'da güncellenen haber:

Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Değerlendirme Sistemi

Türkiye’de Eğitimde öğrenci gelişimini izleme değerlendirme sistemini oluşturmak amacıyla Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalkınma Bakanlığının desteğiyle faaliyete başladı. Kalkınma Bakanlığı tarafından 2017 yatırım planına alınan “Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme” projesi Bakanlığımız tarafından uygulamaya konuldu.

NİÇİN İZLEME SİSTEMİ?

Süreç Odaklı Ölçme ve Değerlendirme

Proje ile bütüncül ve anlamlı süreç değerlendirmesi ile öğretim programlarının uygulanmasında ülke genelinde birlik sağlanması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması için süreç odaklı ölçme ve değerlendirme amaçlanmıştır.

Süreç odaklı ölçme ve değerlendirme sistemi; öğrencinin ne kadar bildiğini değil, neleri öğrenip neleri öğrenemediğini teşhis eden ve öğrenme eksiklerini gidermek için iyileştirme süreci hazırlayan sistemdir. Öğrenci gelişimini İzleme Sistemi ile öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi, geri bildirim verilmesi yoluyla eğitim öğretim sürecinin niteliğinin hızlı bir şekilde iyileştirilmesi planlanmaktadır.

Öğrenci gelişimini İzleme Sistemi ile ölçme ve değerlendirme bireyselleştirilerek her öğrencinin kendi öğrenme sürecine ilişkin sistemden geri bildirim alması sağlanacaktır. Bununla birlikte okul, öğretmen bazında da anlamlı geri bildirimler verilerek tüm tarafların çalışmalarına ayna tutulacak ve sürecin aksayan yönlerini tespit etmek mümkün olacaktır. Bu sayede çok daha az zaman ve enerji harcanarak eksiklikler giderilebilecek ve süreç iyileştirilebilecektir. İzleme çalışmalarında açık uçlu soruların kullanılması ile eğitim sürecinin ezberci unsurlardan arındırılması sağlanacaktır. Açık uçlu sorular, öğrencileri bilgiyi kullanma ve muhakeme yeteneklerini geliştirme açısından teşvik edici ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenecektir.

Sistem işlemeye başladığında öğrencilere verilen ödevler de kişiselleşecek.

Sistem hangi öğrencilere, hangi ödevlerin verilebileceğini doğrudan belirleyebilecek. Bir öğretmen, tespit edilen eksik öğrenmelerine göre sınıfındaki öğrencilere farklı ödevler verebilecek ve onların eksiklerini kısa sürede giderebilecektir. Öğretmenler sınav hazırlama ve okumaya ayırdıkları zamanı öğrencilerine ayırabilecektir.

İzleme çalışması sırasında uygulanacak anketler yoluyla eğitim sürecine etki eden faktörler tespit edilebilecektir. Bu şekilde her il ve ilçe kendine özgü durumu ve ihtiyaçları tespit edip bu doğrultuda çalışmalarını planlayabilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrenci gelişimini İzleme Sistemi’nin tüm verileri ışığında ülkenin eğitim sürecinin genel görünümü hakkında net bir fotoğraf elde edebilecektir. Sonuç olarak eğitim öğretim faaliyetleri ve öğretim programlarına yönelik stratejik önem taşıyan bulgular ilgili birimlerle paylaşılacaktır.


PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

1-BİLGİLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Projenin 1. yılında illerde yapılacak çalışmaların ayrıntılarının görüşülmesi için 6 ilden gelen il millî eğitim müdürlüğü yöneticileri ile 20-21 Mart 2017 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevi’nde bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda Aydın, Bursa, Kocaeli, Konya, Samsun, Tokat illerinden gelen temsilciler kendi illerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Kemal Bülbül projenin içeriği, amacı ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

2-AÇIK UÇLU SORU HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI

Proje izleme çalışmasının gerçekleştirilmesi ve sistem için alt yapı hazırlanması amacıyla Afyon, Balıkesir, Konya ve Samsun illerinden seçilen öğretmenlere Başkent Öğretmenevi’nde 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında “açık uçlu soru yazımı” eğitimi verildi. Eğitimden sonra illerden gelen öğretmenlerimiz 5. sınıf Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlara ve becerilere yönelik soru yazımı gerçekleştirdi.
5. sınıf Türkçe dersine yönelik hazırlanan sorular tashih edildikten ve seçildikten sonra 15 çoktan seçmeli, 5 açık uçlu olmak üzere yirmişer soruluk A, B, C kitapçıkları oluşturuldu. Ankara’da pilot uygulaması yapılan sorular, öğrenci cevapları ve analiz sonuçları dikkate alınarak yeniden düzenlendi ve nihai 20 soruluk kitapçık oluşturuldu.

3-KONYA VE SAMSUN BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

5. sınıf Türkçe dersine ilişkin 15 çoktan seçmeli, 5 açık uçlu sorunun yer aldığı test kitapçığı ile Konya ilinde 3024 ve Samsun ilinde 2000 öğrenciden oluşan örneklem üzerinde 10.05.2017 Çarşamba günü “İzleme Araştırması” gerçekleştirildi.

İzleme çalışması için Konya ve Samsun illerinde Genel Müdürlüğümüz personelinin desteği ile sistem kurulumu sağlandıktan sonra “görüntü işleme” (image-processing) metoduyla açık uçlu soruların öğretmenler tarafından değerlendirilmesi için gerekli veriler oluşturuldu ve bu veriler Genel Müdürlüğün sunucularına aktarıldı.

Konya ilinde 3.024 öğrencinin katıldığı sınavın 15.120 açık uçlu madde puanlaması 25 öğretmen tarafından 2 günde tamamlandı. Samsun ilinde 2.000 öğrencinin katıldığı sınavın 20.000 açık uçlu madde puanlaması, 7 öğretmen tarafından 4 günde tamamlandı.

İzleme çalışmasına ilişkin gözlemler Konya ve Samsun illeri tarafından rapor hâlinde Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına sunuldu.

Konya ve Samsun illeri tarafından, Genel Müdürlüğün desteği ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilen uygulama, Eğitimde öğrenci gelişimini izleme değerlendirme Sistemi’nin uygulanabilirliği açısından oldukça önem arz etmektedir.