'Nanoteknoloji' yeni kimya müfredatında

Melek Özçelik

Milli Eğitim Bakanlığınca, geleceğin bilimi olarak adlandırılan ve maddenin milimetrenin milyonda biri kadar küçültme özelliklerinin araştırıldığı nanoteknoloji, liselerdeki kimya dersi müfredat taslağına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 'geleceğin bilimi' olarak adlandırılan ve maddenin milimetrenin milyonda biri kadar küçültme özelliklerinin araştırıldığı nanoteknoloji, liselerdeki kimya dersi müfredat taslağına alındı. Öğrenciler, müfredata eklenen 'enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler' konulu ünitede, nanoteknolojinin yanı sıra biyokütle, bor ve sürdürülebilir yaşam ve kalkınma konularını da öğrenecek.

AA muhabirinin kamuoyunun görüşüne açılan ortaöğretim kimya dersleri müfredat taslağından derlediği bilgilere göre, bu derste öğrencilerin kimya bilimi ile ilgili öğrendiklerini günlük hayatlarına aktarmaları, daha fazla uygulama yaparak bilgilerini zenginleştirmeleri ve derinleştirmeleri, deney, araştırma, gözlem yaparak ve bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanarak kendi öğrenme süreçlerinde aktif bir rol üstlenmeleri amaçlandı.Öğrencilerin bilimsel bilginin tüm insanlığın ortak çabalarının bir ürünü olduğunu fark etmeleri, bilimsel düşünme ve okuryazarlık becerileri edinmeleri ve bunları günlük hayatlarına, diğer disiplin alanlarındaki çalışmalarına transfer edebilmeleri hedefler arasında yer aldı.

'Simyadan kimyaya'

MEB tarafından 9. sınıf kimya müfredat taslağında, 'simyadan kimyaya' ünitesi ile kimyanın bilim olma süreci açıklanacak. Madde hakkındaki ilk deneyimlerin sınama yanılma yoluyla edinildiği vurgulanacak. Bilimin gelişim süreci ele alınırken Mezopotamya, Çin, Hint, Orta Asya ve İslam uygarlıklarının bilime yaptığı katkılar vurgulanacak. İnsanların tarihi süreç içinde maddeye bakış açılarının karşılaştırılması sağlanacak.

Kimya bilimine katkı sağlayan antik Yunan bilim insanları Empedokles, Democritos, Aristo; İslam dünyasından bilim insanları Cabir bin Hayyan, Ebubekir el-Razi, İbn-i Sina, el-Biruni; Batılı bilim insanları Robert Boyle, Antoine Lavoisier'in çalışmaları kısaca tanıtılacak.

Öğrencilere 9. sınıfta Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın kısa öz geçmişi ve DNA'nın onarımı ile ilgili çalışmalarını tanıtan okuma parçası verilecek. Kararlılık, azim ve sabrın bilimsel çalışmalarda başarıya ulaşmadaki önemi vurgulanacak.

11. sınıf kimya derslerinde ise Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun kısa biyografisi ve tepkime mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalar ile ilgili yazı okutulacak. 

Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu'nun kısa biyografisi ve hidrojenin yakıt olarak kullanılması üzerine yaptığı çalışmalar, okuma parçası olarak 12. sınıftaki 'alternatif enerji kaynakları' ünitesinde yer alacak.

Müfredata eklenen yeni kimya bilgileri

12. sınıf kimya dersi müfredatına 'enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler' başlıklı ünite eklendi. Bu ünitede, öğrencilere fosil yakıt, kömür, ham petrol, doğalgaz, biyokütle kavramlarına ilişkin bilgiler aktarılacak. Öğrenciler, bu ünitede, 'geleceğin bilimi' olarak adlandırılan ve maddenin milimetrenin milyonda biri kadar küçültme özelliklerinin araştırıldığı nanoteknoloji konularını da öğrenecek. Öğrenciler, nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye katkıları açısından değerlendirecek. Nanoteknolojinin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden yararlanılacak.

Lisans konuları müfredattan çıkarıldı

11. sınıfın 'kimyasal tepkimelerde enerji' ünitesinden entropi (kimyasal olaylarda istemlilik) konusu, lisans programlarına daha uygun olduğu düşüncesiyle müfredattan çıkarıldı.

Ayrıca, 10. sınıf kimya derslerinde 2. ünite olan 'endüstride ve canlılarda enerji' isimli konuları içeren ünitenin güncel hayat için gerekli olan bazı bölümleri, farklı ünitelere aktarılıp geri kalan kısımlar lisans seviyesine uygun olduğundan müfredat dışı bırakıldı.

EBA