Nevşehir MEM özür grubunda becayiş uygulayacak

Melek Özçelik


Nevşehir MEM Aile Birliği Mazeretine Bağlı il içi yer değiştirmelerde becayiş uygulayacak

Nevşehir MEM'in duyurusunu aynen yayınlıyoruz

Duyuru Konusu : Aile Birliği Mazeretine Bağlı Görevlendirmeler.
Duyurunun Çıktığı Bölüm :İnsan Kaynakları (Atama) Şubesi
Tarih :09/10/2015
Tel :213 79 33 - 118

Duyuru Metni :

İlgi :a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 01.10.2015 tarih ve
9729512 sayılı yazısı.

Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü´nün ilgi (b) yazıları ile, 'Anayasammızm 'Ailenin korunması' başlıklı 41´inci maddesinde; '... Devlet, ailenin huzurve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır,...' hükmüne yer verilmiştir.
Bu bağlamda, görev yaptıkları yerler bakımından coğrafi durum, ulaşım şartlan ve benzeri nedenlerle aile birliği sağlanamayan öğretmenlerin norm kadro kapsamında il içinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirmelerinin yapılması yoluyla, bu yöndeki mağduriyetlerin giderilmesi hususunda azami özenin gösterilmesini rica ederim.' denilmektedir.
Buna göre ilgi (a) yönetmelik hükümleri ve Bakanlığımızın ilgi (b) yazısı doğrultusunda aile birliği mazeretine bağlı il içi görevlendirme işlemi yapılacaktır.
Bu kapsamda başvuru yapacak öğretmenlerden;
1-Eşlerinin görev yaptığı yerleşim yerine 50 km ve daha uzak eğitim kurumlarında görev yapanlar,
2-Eşlerinin görev yaptığı yerleşim yerine 2 veya daha fazla araç değiştirerek ulaşım sağlayanlar,
3-Aile birliği mazeretleri nedeniyle karşılıklı norm bulunması durumunda karşılıklı yer değiştirmek isteyenler (dilekçelerinde karşılıklı yer değiştirmek istenilen öğretmenin isim, okul ve branş bilgileri belirtilecektir)
müracaatta bulunabilecektir.
Başvuruda bulunacak öğretmenlerin eş durumu mazeretlerine ilişkin;
1-Eşleri devlet memuru olanlardan eşlerine ait görev yeri belgesi ve nüfus kayıt örnekleri,
2-Eşi SGK lı olanlardan çalıştığı kurumdan alınacak görev yeri belgesi, nüfus kayıt örneği,
belgelerle birlikte dilekçelerini en geç 16/10/2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve İlçeniz/okulunuz öğretmenlerine imza karşılığı tebliğ edilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.
Osman ŞİMŞEK
Vali a.
Milli Eğitim Müdür V.

NEVŞEHİR MEM