Norm Fazlası Öğretmenler Hakkında Bakanlık Duyurusu

Melek Özçelik

MEB,2016 Eylül Norm Fazlası Öğretmenler Hakkında Bakanlık Duyuru Yaptı:

Bilindiği üzere ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin atamaları 19/09/2016 tarihli ve 2016/19 sayılı Genelgede yapılan açıklamalar çerçevesinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Valiliklerce  yapılacağı bildirilmiştir.

Bu bağlamda, 2016-2017 eğitim- öğretim yılında Ekim ayı içinde yapılacak olan eğitim kurumlarının  norm kadro güncellenmesinde alanları itibarıyla norm fazlası konumunda  olacak öğretmenler istemeleri halinde bu kapsamda yapılacak atamalara başvuruda bulunabileceklerdir.Diğer taraftan, görev yaptıkları eğitim kurumlarında norm kadro güncellenmesinde  alanında  norm kadro artışı olması sonucunda ve bu kadroyla ilişkilendirilebilecek durumda olan norm fazlası öğretmenler istemeleri halinde başvuruda bulunmayabileceklerdir.

MEB