Öğretmene rotasyon nasıl uygulanacak?

Melek Ozcelik

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük’ünde “ rotasyon ” kelimesi; “Yer değiştirme.” olarak tanımlanmaktadır. Rotasyon denildiği zaman akla hemen 657 sayılı kanuna göre çalışan memurların yer değiştirmesi gelir. Memurların arasında da öğretmenlerin rotasyon haberleri, medyada en çok yer bulan haberlerin başında gelmektedir.Son günlerde “ Öğretmenlere rotasyon ” haberleri özellikle internet medyasında sık yer almaktadır. Eskiler “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.” derler. Öğretmene rotasyon, haberleri de durup dururken ortaya çıkmamıştır. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı geçtiğimiz günlerde meclis komisyonunda şunları söylemiştir. “... Bakın Ankara'ya öğretmen atayamıyoruz. Çünkü Ankara'da bütün norm kadrolar doldurulmuş vaziyette. Belli başlı şehirlerde uzun yıllardan beri birikme var. O birikme nedeniyle öğretmenler arasında eş durumundan da kaynaklanan, sağlık durumundan da kaynaklanan atanma taleplerini yerine getiremiyoruz. 2012 yılında Antalya'da yapılan bir çalışmada sendikaların da katılımıyla ve onayıyla bu konuda bir prensip kararı alınmış. Yalnız sendikalar tarafından bu rotasyona tabi olacak öğretmenlerin hizmet sürelerinin 12 ile 14 yıl üzeri olması önerilmiş. Bizim yaptığımız çalışmada da 8 ile 10 yıl arasında olursa nasıl bir hareketlilik olur, ona bakıyoruz. Herkesi tedirgin etmek, yerinden etmek gibi bir niyetimiz yok. Ama belli yerlerde kilitlenmeler var, norm kadrolar dolmuş vaziyette. Ama aynı zamanda öğretmenlerin de Ankara'ya gelmek, İstanbul'a gelmek, Antalya'ya gitmek, İzmir'e gitmek gibi talepleri var. Yani biz o öğretmenleri yerinden ederken yerleri boş kalmayacak oraya da başka öğretmenler gelecek. Nasıl birileri gitmek istemiyorsa, birileri de gelmek istiyor. İşte o gitmek istemeyenler ile gelmek isteyenlerin adil bir biçimde bir noktada buluşturmak üzere bir çalışma yapıyoruz. Bu konuda da desteğinizi bekliyorum. Hakikaten bu popülizm yapılacak bir konu değil.”Bakan Avcı’nın sözlerinde bir samimiyet görülüyor. Gerçekten bir çok yerleşim yerinde norm kadrolar dolu olduğu için; il içi ve il dışı yer değiştirme talebinde bulunmak isteyen öğretmenler bu yerleşim yerlerindeki okullara yer değiştirme talebinde bulunamıyor. Yıllarca istediği yere tayin olmak isteyen öğretmenlerin çoğu maalesef emeklilikleri geldiği hâlde istediği yerde çalışma imkânına kavuşamıyorlar.

Bakan Avcı’nın açıklamalarından rotasyon uygulamasının iller arası gerçekleştirileceği gibi bir yorum çıkarılabilir. Fakat iller arası rotasyon, öğretmenlerin isteklerine çözüm olmayı bırakın sorunların daha da içerisinden çıkılmaz bir problem yumağına dönüşmesinden başka bir işe yaramaz. Yüz binlerce öğretmen böyle bir rotasyon uygulamasından memnun olmayacaktır.

Bu yanlış yorumu Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in şu açıklamaları düzeltmiştir. “Bizim kimseyi rahatsız, tedirgin etmek gibi bir kaygımız yok. Ama bu insani talepleri yerine getirmek için kendimize bir alan açmak istiyoruz. Kimseyi bulunduğu şehirden başka bir şehirde öğretmenlik yapmaya zorlamıyoruz. Bulunduğu ilde, başka bir okulda öğretmenlik yapmasını istiyoruz. Henüz süreyi netleştirmedik ama 10 ya da 12 yıl aynı okulda çalışan bir öğretmen arkadaşımızın başka bir okulda çalışmasını isteyeceğiz. Bunlar tamamen elektronik ortamda olacak. MEB’in tüm personelinin yerleştirme işlemleri elektronik ortamda puanlamayla oluyor. Öğretmenlerimizin yerine elektronik ortamda puanlama esasına göre yeni kadrolar oluşacak. Öğretmenlerimizin bu konuda herhangi bir tedirginlik yaşamalarına gerek yok . Kesinlikle il içi, aynı ilde olacak ve 10-12 yıllık bir süre öngörüyoruz .”Sayın Tekin’in açıklamalarından da anlaşılacağı üzere MEB bünyesinde öğretmenlere rotasyon ile ilgili bir çalışma vardır. Bakan Avcı 2012 yılında Antalya’da yapılan bir çalışmada tarafların da rotasyon ile ilgili görüşlerinin alındığını ifade ediyor. Eğitim sendikaları ise üyelerinin haklarını koruma adına il içi veya il dışı rotasyon istemediklerini ifade ediyor. Fakat sayın Tekin’in açıklamalarından öğretmenlere çok yakın bir zamanda (2014-2015 eğitim-öğretim yılı bitiminde) bir il içi rotasyon yolu görülüyor. Çünkü büyükşehirlerde belli merkezlerde ve okullarda, Anadolu illerinde ise il merkezleri ve merkez ilçelerde çalışan öğretmenlerin buraya bir tayin olunca emekliliğine kadar yer değiştirme gibi bir davranışta bulunmadığı görülüyor. Bu da öğretmenlerde bir statikleşmeye neden olabiliyor. MEB bu durumu ortadan kaldırmak ve her öğretmenin değişik okullarda çalışarak, tecrübelerini farklı bölgelerde paylaşması v arttırması adına bir rotasyon öngörüyor.

Bu rotasyonun da aynı okulda 8 ile 12 yıl arasında çalışan öğretmenlere uygulanacağını söyleyebiliriz. Böyle bir uygulama başladığında sürekliğinin de sağlanması gerekmektedir. Bir kereye mahsus bir uygulama olmamalıdır. Bu nedenle uygulama öncesi MEB eğitim sendikalarının, öğretmenlerin ve diğer paydaşların görüşlerine de başvurarak güzel bir altyapı hazırlamalıdır. Paydaşlardan alınan teklifler ile herkesin kabul edeceği bir yönetmelik hazırlanmalı ve rotasyon bu yönetmelik çerçevesinde uygulanmalıdır. Böyle bir çalışma yapılmadan uygulanacak rotasyon, faydadan çok küskün eğitimcilerin oluşmasına neden olacaktır. (25.7.2014)

Ekrem AYTAR
MEMURHABERPaylaş: