Öğretmenler hafta sonu-yetiştirme kurslarından 800 TL ücret alabilecekler

Melek Özçelik

Öğretmenler yetiştirme-takviye kursundan ayda 800TL civarı ek ders ücreti alabilecekler..

MEB,Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü 26 Eylül 2014 tarihinde '2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Açıklamalar - Sıkça Sorulan Sorular' şeklinde bir duyuru yayınladı.

Bu duyuruda öğretmenleri yakından ilgilendiren maddelerden biri de kurs için ödenecek ücret.Verilen cevaplara göre 19 saat kurs verecek bir öğretmen haftada 19*10,78=204,82 TL ücret alabilecek.1 ayda 4 hafta kurs veren bir öğretmen 820 TL civarı ek ders alabilecek...

MEB Yetiştirme-Takviye kursları ile ilgili öğretmenleri yakından ilgilendiren sorulara verilen cevaplar:

Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.

Örnek:

a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,

b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir.

Öğretmenler ve kurs merkezi yöneticileri ücretlerini neye göre alacaklar?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında kurs saatlerine göre gündüz veya gece katsayısı ücretinden ödenecektir.

Kurslar hangi derslerden açılacak?

Ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerden veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.

Ders içerikleri nasıl oluşturulacaktır?

Ders konuları, derslerin kazanımları dikkate alınarak öğrencilerin okulda tam kavrayamadığı konulara öncelik verilerek konuların pekiştirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması şeklinde olacaktır.

Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl seçilecektir?

Milli eğitim müdürlüklerine kurslarda görev almak için müracaat eden öğretmenler Komisyon tarafından görevlendirilecektir. Görevlendirmelerde aşağıdaki kriterlere dikkat edilecektir.

a)Bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hakim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler,

b)Veli ve öğrencilerin tercihte bulunduğu,

c)Branşında girdiği derslerdeki E-Okul 'Öğretmen Başarı Grafiği',

d)Okuttuğu sınıflardaki öğrencilerin TEOG, YGS/LYS başarı durumları,

e)Alanında yüksek lisans yapanlar,

f)Öğretim programı, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi vb alanlarda hizmetiçi programları tamamlayanlar,

g)Alanında norm fazlası olan öğretmenler görevlendirilebilecektir.

İlkokullarda kurslar açılacak mı?

Kurslar ilkokul öğrencileri için açılmayacaktır.

Sınıf mevcutları kaç öğrenci/kursiyerden oluşacak?

Bir dersten 10 öğrencinin müracaatıyla kurs açılacak sınıf mevcutları 10-20 öğrenci olacaktır. Zorunlu hallerde sınıf mevcudu 25 olabilecektir.

Öğretmen sayısının yetersiz olduğu kurslar için dışarıdan öğretmen görevlendirilecek mi?

Kurs verecek öğretmenin bulunmadığı durumlarda ek ders karşılığı dışarıdan öğretmen görevlendirilebilecektir.

 

MEB Eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları sık sorulan sorular -Soruların Tamamı-için TIKLAYINIZ

 

2014 yılında bir saatlik ek ders ücretinin gündüz ve gece öğretimine göre tutarları yer almaktadır.

(Ek ders tablosu Kaynak:
kamuajans.com)