Öğretmenler nöbet ücretini ne zaman alacaklar?

Melek Ozcelik

Öğretmenlere nöbet ücreti ne zaman verilmeye başlanacak?Hatırlarsanız , 2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşmede şu karar alınmıştı:'Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti

MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir .'

Toplu sözleşmenin 22.maddesine göre, fiilen nöbet tutan öğretmen ve müdür yardımcılarına, 2016 yılında haftada 2, 2017 yılında ise haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Nöbet ücretinini ne zaman ödenmeye başlanacağı konusu görüldüğü gibi madde de çok açık;1 Ocak 2016'dan itibaren öğretmenlere nöbet ücreti ödenecek. Zaten ayrıca bu durum,sözleşmede 'Bu Toplu Sözleşme, 1/1/2016-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanır.'şeklinde yer almaktadır.Kısaca öğretmenler 2015-2016 eğitim öğretim yılında Aralık 2015'in sonuna kadar bedava nöbet tutacaklar.1 Ocak 2016 tarihinden itibaren,Aralık 2016 sonuna kadar, tutulan nöbetler için ek haftada en fazla 2 saat ek ders ücreti alacaklar.


Öğretmenlere Hangi Durumlarda Nöbet Ücreti Ödenmez?

Paylaş: