Öğretmenlere Diplomaya Dayalı Alan Değişikliği Hakkı Verilmelidir

Melek Ozcelik

Öğretmenlere Diplomaya Dayalı Alan Değişikliği İle İlgili Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan açıklama:

''Millî Eğitim Bakanlığı, uzun süredir gündeme getirdiğimiz alan değişikliğiyle ilgili, okullar açılmadan, beklentileri karşılayacak bir çözüm bulmalıdır.

Alan değişikliği taleplerine istenilen oranda cevap verilmemesi, alan değişikliği bekleyen öğretmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmaması, alan değişikliği hakkı bekleyen öğretmenleri mağdur etmekte, kariyer planlaması yapmasına engel teşkil etmektedir.Bakanlık yetkililerince daha önce söz verilmesine rağmen beklentiyi karşılamayacak şekilde alan değişikliğinin sadece 540 saatlik Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı’nı tamamlayanlar ve kapatılan alanlarda görev yapanlarla sınırlı tutulması, eğitim çalışanları arasında büyük bir hüsrana ve hayal kırıklığına neden olmuştur.

Gelinen süreçte, Bakanlık, alan değişikliğini öğretmenlerin bir hakkı olarak değerlendirmeli, eğitimcilerin öğrenim gördükleri alanda diplomalarına dayalı bir şekilde öğretmenlik yapmalarına imkân vermelidir.

Alan değişikliği, bir takvime bağlanarak periyodik olarak yapılmalı, sürekli tartışılan ve beklenti oluşturan bir konu olmaktan çıkarılmalıdır. Çünkü öğretmenlerin huzursuz olduğu, kendisini verimsiz hissettiği bir alanda zoraki çalıştırılmasının, öğretimin verimliliğine ve eğitimin niteliğine hiçbir katkısının olmayacağı açıktır.

Bakanlık, Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantılarında sürekli gündeme getirdiğimiz alan değişikliği talebinin gerekçelerini irdelemeli; bu konuyu sürdürülebilir, adil bir şekilde, hak edilen bir imkânın esirgenmediği, bir daha tartışma konusu yapılmayacağı şekilde sonuçlandırmalıdır.'' 

Eğitim-Bir-Sen