Öğretmenlere Her Nöbet İçin 120 TL Ödenmesi TBMM'de

Melek Ozcelik

CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, TBMM Başkanlığı'na, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na, öğretmenlere her bir günlük nöbet hizmeti karşılığında 120 lira ücret ödenmesine ilişkin maddenin eklenmesine dair teklifte bulundu.

Milltevekili Serdar Soydan, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi TBMM'ye sunduğu dilekçede, eğitim ve öğretimin temel taşı olan öğretmenlerin ekonomik olarak biraz olsun rahatlamalarının sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifinin gerekçesini şu sözlerle ifade etti:

'Bir ülkenin gelişmesini sağlayan en önemli unsur eğitimdir. Eğitime yatırım yapan ülkeler her açıdan gelişmektedir. Eğitimi etkileyen birçok unsur vardır ama bunlardan en önemli olanı öğretmendir. Çünkü eğitimi etkileyen diğer unsurlar öğretmen olmadan bir anlam ifade etmez. Doktoru, bilim adamını, siyasetçiyi, mimarı, işçiyi, memuru yetiştiren öğretmendir. Öğretmenler okulda sadece öğretim görevini yerine getirmez bunun yanında eğitim görevini de yerine getirir. Yani, öğretmenler öğrencileri bilgi ile donatarak meslek sahibi olması konusunda yardımcı olurken bir taraftan da düşünceleri, davranışlarıyla öğrencilere model olarak öğrencilerin kişiliklerinin şekillenmesinde önemli rol alırlar. Öğretmenler, öğrencileri şekillendirirken aynı zamanda toplumu ve ülkeyi de şekillendirmiş olurlar. Ülkelerin gelecekleri yani genç kuşaklar öğretmenlerin elinde şekillenir. Genç kuşak ne kadar iyi yetiştirilirse toplumun refahı, mutluluğu ve kalkınması bir o kadar artar. Bunun gerçekleşmesi için öncelikle öğretmenlerin kendine güvenmesi, alan bilgisinin iyi olması, pedagojik formasyonun yeterli olması yani iyi yetiştirilmesi belki de daha da önemlisi öğretmen olacak kişinin bu mesleğin ne kadar önemli olduğunun farkında olması gerekir. Öğretmenler ne kadar iyi yetiştirilirse, ne kadar çalışma koşulları uygun hale getirilirse eğitimin kalitesi artar dolayısıyla çağdaş, huzurlu bir ülkenin kurulması sağlanmış olur. Öğretmenliğin bir meslek olarak düşünüldüğü ilk günden günümüze dek her dönemde tüm toplumların birey yapılarının şekillenmesinde, çağdaşlaşmada ve medeni bir dünya düzenin kurulabilmesinde en büyük pay sahibi bir meslek olmuştur.'Son 10 yılda öğretmenlerin daha fakirleşmiş, çağdaş yaşam düzeyinin altında bir gelire mahkum edildiklerini de ifade eden Milletvekili Soydan, 'Düşük maaş ve ek ders ücretleriyle, servis ve lojmandan yoksun olarak yaşam mücadelesi veren öğretmenlerimiz ek işlere yönelmek zorunda kalmış, zor şartlarda yaşam mücadelesiyle baş başa bırakılmıştır. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin ekonomik sorunlarını çözmemek yeni nesilleri karanlık geleceğe terk etmektir.'

Soydan'ın TBMM Başkanlığı'na sunduğu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi şöyle:

'Kanunda yer alan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan yönetici ve öğretmenler tarafından yerine getirilen Nöbet Hizmeti karşılığında her bir günlük Nöbet için günlük net 120 TL Nöbet Ücreti ödenir. Nöbet ücretine her yıl Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi oranında artış yapılır.'

Sgkrehberi.com