Öğretmenlerin 2014 Temmuz maaşları artıyor

Melek Özçelik

Öğretmenlerin derecelerine ve hizmet yıllarına göre Temmuz maaşları

Öğretmen maaşlarına 15 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, özel hizmet tazminat oranlarının arttırılması suretiyle zam yapılacak.
Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklara ilişkin 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2. dönem toplu sözleşmesiyle, Devlet memurlarının aylıklarında 2014 yılı için brüt 175 TL taban aylık artışı yapılması öngörülürken, öğretmenler için Ocak ve Temmuz aylarında uygulanmak üzere eğitim öğretim tazminatı artışı yapılması kararlaştırılmıştı.

14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak öğretmenlerle ilgili olarak şu hükümlere yer verilmiştir.“Öğretmen kadrolarında bulunan Devlet memurlarına, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (III) sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla “100″, “95″ ve “85″ olarak belirlenmiş olan eğitim öğretim tazminatı oranları; sırasıyla 15/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere “110,28″, “105,28″ ve “95,28″ olarak, 15/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere “120,56″, “115,56″ ve “105,56″ olarak uygulanacaktır.”

Bu düzenlemeye göre; 2013 yılında öğretmenler hakkında “100″, “95″ ve “85″ şeklinde uygulanan Eğitim öğretim tazminatı oranlarına, Toplu Sözleşme hükümlerine istinaden 15 Ocak2014 tarihinden geçerli olarak “10,28″ rakamı ilave edilmiş yine bu tazminata 15 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olarak da “10,28″ rakamı ilave edilecektir.
Ancak, bu artış öğretmenlerin emekli maaşlarına yansımayacaktır. Bu artış çerçevesinde; Öğretmenlerin 15 Haziran ve 15 Temmuz maaşlarını şu şekilde hesaplayabiliriz.,

ÜnvanDereceHizmet YılıHaziran MaaşıTemmuz MaaşıNet Artış
Uzman Öğretmen1-4252.5672.64275
Öğretmen1-4252.4222.49775
Öğretmen2-1212.3552.43075
Öğretmen3-1182.3062.38074
Öğretmen4-1152.2692.34475
Öğretmen5-1122.1782.25375
Öğretmen6-192.1662.24074
Öğretmen7-162.1432.21875
Öğretmen8-132.1112.17665
Öğretmen9-1 2.0832.14865
      

2014 yılında öğretmenin hizmet yılına göre emekli maaşı ve ikramiyesi

Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır:

” Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır.”

Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.

1.1.2014- 31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ
İ S T İ H K A K L A R  
GÖSTERGE TUTARI(1/4)1500115,19   
EK GÖSTERGE TUTARI 3000230,37   
TABAN AYLIK TUTARI  1202,50   
       
KIDEM AYLIĞI TUTARI2550038,40   
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI510,66   
       
       
       
İSTİHKAK TOPLAMI  2097,12   
25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI  1572,84   
       
   ÖĞRETMENİNHİZMET YILIEMEKLİ MAAŞIEMEKLİ İKRAMİYESİ
    25,001572,8452427,87875
    26,001593,80751454524,9939
  27,001614,77866656622,10905
    28,001635,74981758719,2242
    29,001656,72096960816,33935
    30,001677,6921262913,4545
    31,001698,66327262913,45
    32,001719,63442362913,45
    33,001740,60557562913,45
    34,001761,57672662913,45
    35,001782,54787862913,45
    36,001803,51902962913,45
    37,001824,49018162913,45
    38,001845,46133262913,45
    39,001866,43248462913,45
    40,001887,40363562913,45
    41,001908,37478762913,45
 42,001929,34593862913,45
 43,001950,3170962913,45
 44,001971,28824162913,45
 45,001992,25939362913,45
 46,002013,23054462913,45
 47,002034,20169662913,45
 48,002055,17284762913,45
 49,002076,14399962913,45
 50,002097,1151562913,45

Kaynak:sgkrehberi.com