Öğretmenlerin Ders Saati Huzursuzluğu

Melek Ozcelik

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Temel Liselerin haftalık ders saatinin 25 saat olması yönünde alınan karar, devlet okullarında eğitim gören öğrencilerin kafalarında soru işareti oluşmasına ve görevli öğretmenlerin huzursuz olmasına sebep olmuştur.Haftalık ders saati 40 olan devlet liselerinden özellikle 11. ve 12. sınıflarında eğitim gören ve yeni YGS ağırlığını tam olarak hisseden öğrencilerin temel liselere geçiş yapma hazırlığı içinde oldukları gözlemlenmiştir. Bu durum devlet okullarında norm kadroları alt üst edecek, öğrenci kaybına ve kargaşaya sebep olacaktır.Dershanelerin fiilen kapatılıyor olmasına rağmen, uygulamada az ders saati sayısıyla aynı dershanecilik mantığının devam edeceği düşünülmektedir. Bu durum devlet okullarından kaçışı ve temel liseleri cazip hale getirme sorununu da beraberinde getirmektedir. Ayrıca özellikle son sınıflarda haksız rekabete de sebep olacağı açıktır.Temel liselere, başarılı öğrenci nakillerinden dolayı TEOG puanları yüksek ve başarılı olan devlet liselerinde oluşacak kontenjan boşluğu, başarı düzeyleri düşük öğrencilerin doldurmasıyla söz konusu okulların TEOG puanlarıyla YGS-LYS puanları mukayese edildiğinde önemli farklılıklar ortaya çıkabilecektir.

9. ve 10. sınıflarda devlet liselerindeki öğretmenler tarafından yetiştirilen öğrencilerin, 11. ve 12. sınıflarda Temel Liselere geçerek bu okullardan mezun olmaları sonucunda geçiş yapan öğrencilerin Temel Liseler sayesinde üniversite sınavlarını kazandıkları gibi bir anlayış oluşabilecektir.Böylelikle Temel Liselerde çalışan öğretmenlerin daha başarılı oldukları gibi bir algı oluşacağından bu durum devlet liselerinde çalışan öğretmenlerin motivasyonlarında ciddi düşüşlere neden olabilecektir.

gazetekamu.com

Paylaş: