Okula Koşarak Gitmenin Nedeni Öğretmen

Melek Özçelik


Anadolu liselerinde okuyan 3 bin 400 öğrenciyle yapılan araştırmaya göre, öğretmenler motivasyon ve okul başarısında önemli bir yere sahip. Tercihlerine, girişimlerine anlayış gösterildiğinde öğrenciler, okulu daha çok seviyor ve zevkli buluyor. İyi öğrenme ortamı ve rehberlik imkânı sunulup, söz hakkı verildiğinde sıradan ödevler yerine zor olana ilgi duyuyorlar. 

Ankara’da 34 Anadolu lisesinde okuyan 3 bin 400 öğrenciyle yapılan araştırma, öğretmenin, çocukların başarısı üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Bu sonuç, TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Sayıl, Yrd. Doç. Dr. Athanasios Mouratidis ve Bilkent’ten araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Aikaterini Michou’nun, TÜBİTAKdestekli ve 3 yıl sürmesi öngörülen çalışmasının tamamlanan ilk bölümünden.

Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçları değerlendirdiklerinde, okul başarısının en önemli belirleyicisinin okulda yapılanları keyifli ve önemli bulmak olduğuna dikkat çekerek, “Çalışmaya göre eğer öğretmenler, öğrencilerini gerçekten önemsiyor, onların okula hevesle gelmelerini, gelecekte başarılı ve mutlu olduklarını görmek istiyorlarsa öğrencilerine tutarlı, destekleyici ve iyi yapılandırılmış bir sınıf ortamı yaratmalılar” diye öneriyor. Sınıf içindeki öğretmen davranışlarının öğrenciler üzerindeki etkilerini ele alan, ‘Farklı Kaynaklar, Farklı Yörüngeler Üniversiteye Giriş Başarısında Ergene, Aileye ve Sınıf Ortamına Ait Özelliklerin Boylamsal Olarak İncelenmesi’ başlıklı araştırmanın sonuçları özetle şöyle:YAPICI GERİBİLDİRİM ÖNEMLİ

- Öğretmenler, öğrencilerin motivasyonu ve okul başarısında önemli bir rol oynuyor.

- Dönem boyunca öğretmenlerinin, ihtiyaçlarına, tercihlerine ve girişimlerine daha fazla anlayış ve ilgi gösterdiğini anlatan öğrenciler, okulu daha fazla seviyor, önemsiyor ve okulda yapılanları daha zevkli buluyor.

- İlgili ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dinleyen öğretmenler sınıf içi davranışlar ve ödevler konusundaki beklentilerini çocuklara daha açık ve net aktarabiliyor. İyi gerekçelendirilmiş kurallar koyuyor ve öğrencilerine verdikleri desteği tutarlı olarak sürdürebiliyor.

- Ayrıca öğretmenler, kuralları ve beklentileri açık ve anlaşılabilir anlattığında, onların düzeylerine uygun bir rehberlik ve yapıcı geribildirim yaptığında, üstesinden gelinebilecek ödevler isteğinde, görüşlerini ifade etmeleri için söz hakkı verdiğinde, kendi kendilerine başlattıkları bir girişimi desteklediklerinde, dinlemeye istekli olduğunda öğrenciler, sıradan ödevlerden daha çok zor olana ilgi gösteriyorlar. Ödev yapmayı daha az erteliyorlar.