Okula uyum için eğiticilerin eğitimi çalıştayı gerçekleştirildi

Melek Özçelik


Okula uyum için eğiticilerin eğitimi çalıştayı gerçekleştirildi

Öğrencilerin okula severek ve isteyerek gelmelerini ve hem okula ve hem öğrenmeye uyumlarını kolaylaştırmak için Genel Müdürlük çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir.

Öğrencilerimize gelişim düzeylerine uygun öğrenme olanakları sağlayan güvenli, kapsayıcı ve yüksek kalitede öğrenme ortamları sunmak amacıyla “Okul Öncesi Eğitim, İlkokul ve Ortaokula Uyum Programlarının Geliştirilmesi” başlıklı çalışma UNICEF’in teknik ve finansal desteğiyle Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.Çalışma kapsamında hazırlanmış olan ve okullarımızda öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunulmak üzere  ilkokul ve ortaokul düzeyindeki materyaller (Uyum programları, kılavuz kitaplar ve etkinlik kitapları) hazırlanmıştır. Söz konusu materyaller illerimizdeki koordinatörlerimiz (birer  rehber öğretmen ile il millî eğitim müdürlüğündeki yöneticiler) aracılığıyla ülke genelinde uygulanması amacıyla tanıtılacaktır.  Bu nedenle, 25-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da 81 il’den okula uyum programının uygulanmasında gerekli koordinasyonu sağlayacak koordinatörlerin eğitilmesine yönelik bir “Eğitici Eğitimi Çalışması” gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu çalışma, Temel Eğitim Genel Müdürümüz  Sayın Dr. Cem Gençoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Sayın Gençoğlu konuşmasında; öğrencilerin okula uyumlarının aynı zamanda hayata uyum ve başetme becerisi konusunda önemli bir başlangıç olduğunu  ifade etmiş  ve ayrıca katılımcıların bu programın başarılı bir şekilde uygulanması için kritik ve önemli bir role sahip olduklarını vurgulamıştır.  Çalışma, materyallerin hazırlanmasında görev alan akademisyenlerin  katılımcılara yönelik   akademik ve uygulamalı eğitimleriyle devam etmektedir.

MEB-Temel Eğitim Genel Müdürlüğü