Ortaokulda Düşünme Eğitimi dersi programı değişti

Melek Özçelik

Ortaokulda Düşünme Eğitimi dersi programı değişti sadece 7.ve 8.sınıflarda 2017-2018 yılından itibaren okutulacak

Eylül 2015 de taslak programı yayınlanan dersin 2017-2018 yılından itibaren 7.sınıflardan kademeli olarak okutulmaya başlanacak Düşünme Eğitimi Dersinin programı yayınlandı.

Nisan ayı Ek sayısı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın kararı:Karar Sayısı : 18

Karar Tarihi : 15/04/2016

Konu: Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi


Ortaokul Düşünme Eğitimi Müfredat Programı (7-8.Sınıflar) - İNDİRİN - PDF


652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-nin 28. maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince Başkanlığımızca hazırlattırılan ve Kurulu-muzda görüşülen Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 7. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim materyalinin kullanılması,

Kurulumuzun 22/08/2007 tarihli ve 146 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Seçmeli Düşünme Eğitimi Dersi (6, 7 ve 8. Sınıf) Öğretim Programının, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 6 ve 7. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

İŞTE O KARARIN ASLI:

Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi programı İNDİRİN (yakında)