Osmanlı Türkçesi müfredatı değişti

Melek Ozcelik

Ortaöğretim Osmanlı Türkçesi Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim-Müfredat Programı Değişti

Lise Osmanlı Türkçesi Dersi Programı 2016-2017 Eğitim öğretim yılından itibaren 10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak okutulacak.

MEB'in 29 Temmuz 2016 tarihli ve 54 sayılı kararı şöyle:'Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 22/07/2016 tarihli ve 21658195-101.02-E.7793444 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ortaöğretim Osmanlı Türkçesi Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,Söz konusu programlara göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim materyalinin kullanılması,Kurulumuzun 12/09/2011 tarihli ve 139 sayılı kararıyla kabul edilen Sosyal Bilimler Lisesi Osmanlı Türkçesi Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programlarının, 2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,hususunu uygun görüşle arz ederiz.'MEB yazısına göre 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 10. Sınıflarda verilmeye başlanacak dersi Tarih, Edebiyat ve İlahiyat Öğretmenleri verecek.  

Lise Osmanlı Türkçesi Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı - İNDİRİN