Özel Temel Liseler 12.sınıf ders çizelgesi

Melek Özçelik

MEB Özel Temel Liselerin 12.sınıf ders programını 2015 - 2016 yılına mahsus olmak üzere yayınlandı

Programla ilgili MEB'in açıklaması;

'20/02/2015 tarih ve 1901469 sayı ile kayıt gören yazıya dayalı olarak Kurulumuzda yapılan değerlendirmeler sonucunda 2015 - 2016 Eğitim ve Öğretim Yılına mahsus olmak üzere özel temel liselerin 12. sınıflarında ekteki 2015 - 2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Uygulanacak Özel Temel Lise 12. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesinin uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'

MEB-Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanlığıÖZEL LİSELER 12.SINIF HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

Özel Temel Lise 12.Sınıf Haftalık ders çizelgesi için TIKLAYINIZ

12.SINIF DERS PROGRAMI AÇIKLAMALARI:

1) Ortak dersler ve seçmeli derslerden '*' işaretli olanlar yüz yüze eğitim şeklinde verilecektir.
2) Yabancı dil dersinde “+” ile belirtilen kısım uzaktan eğitimle okutulacaktır.
3) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler kurum yönetiminin takdirine bağlı olarak yüz yüze eğitim şeklinde de verilebilir.
4) İsteyen kurumlarda haftalık on (10) ders saatine kadar kurum ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kurum yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir.
5) Ders çizelgesinin uygulanmasında; Talim ve Terbiye Kurulunun 28/03/2013 tarihli ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgesinin açıklamalar bölümünde yer alan hükümler uygulanır.