Spor ve güzel sanatlar liselerinin öğretim programları güncellendi

Melek Özçelik

Spor ve güzel sanatlar liselerinde uygulanan öğretim programları güncellendi.

Her iki lise için 43 olan program sayısı 102´ye çıkarılarak ders sayısı çeşitlendirildi ve haftalık ders çizelgelerinde de önemli değişiklikler içeren düzenlemeler yapıldı.

Üst politika belgeleri ve ilgili mevzuat doğrultusunda eğitimin tüm kademelerindeki müfredat, temel becerileri içerecek şekilde güncellenmesi ve etkin bir rehberlik sistemi oluşturulmasına yönelik; ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan ortak ve seçmeli derslerin öğretim programlarının sadeleştirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları sürüyor.YENİ PROGRAMLARI İNDİRİN

Spor Lisesi Öğretim Programları

Güzel Sanatlar Lisesi Öğretim Programları  

DERS SAYISI ARTIRILDI

Bu kapsamda, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarından güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin öğretim programlarının tamamı ilk kabulünden bu yana ilk defa güncellendi. Bu çalışmada, tarihsel, kültürel, dini ve milli hassasiyetlerimiz gözetilerek iki okul türü için 43 olan program sayısı 102´ye çıkarılarak ders sayısı çeşitlendirildi ve haftalık ders çizelgelerinde de önemli değişiklikler içeren bir düzenleme yapıldı.

40 Ders için güncelleme çalışmaları sürüyor

Öğretim programlarını değerlendirme, güncelleme ve geliştirme çalışmalarında mevzuata uygunluk, içeriğinin bilimsel ve dil yeterliği ile görsel-tasarım açısından yeterliği, tarihsel, kültürel, dini ve millî hassasiyetler bağlamında bir hazırlık stratejisinin yanı sıra AB ve OECD ülkeleri ile ABD, Japonya gibi ülkelerde uygulanan öğretim programları ve ders kitaplarının hazırlanma, geliştirme ve uygulanmasına yönelik inceleme ve araştırma raporları, öğretmenlere web üzerinden sunulan anketler, illerden istenen zümre raporları, akademisyenlerden istenen bireysel raporlar, çalıştaylarda uygulanan anketler, üniversitelerden istenen görüşlerinin alınmasına yönelik çalışmalar da yapıldı.

18 DERSİN PROGRAMI HAZIR

Ortaöğretim kurumlarında okutulan 40 dersin öğretim programının değerlendirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları için alan uzmanları ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmek üzere 5 çalıştayın yapılması planlandı. Gerçekleştirilen ilk 3 çalıştay sonunda planlanan 40 dersten 18 dersin öğretim programı çalışmaları tamamlandı.

Kalan 22 dersin öğretim programı güncelleme ve geliştirme çalışmaları bu yılın aralık ayı sonuna kadar tamamlanarak, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak.