Temel Eğitim Öğretmenlerine Yeni Müfredat Eğitimi

Melek Özçelik

Güncellenen öğretim programları için ‘eğitici eğitimi’ çalışması Aydın’da gerçekleştirildi. 

Zorunlu derslerin öğretim programlarının, temel becerileri kapsayan ve değerler eğitimine önem veren bir yaklaşımla sade ve yaşamla ilişkilendirilecek şekilde güncellenmesi çalışmaları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, güncellenen bu öğretim programlarının 2017-2018 eğitim yılından itibaren uygulanması planlanıyor. Hayat bilgisi, trafik güvenliği, sosyal bilgiler, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleri öğretim programları için 15-17 Mayıs, matematik ve fen bilimleri dersleri öğretim programlarına yönelik ise 16-18 Mayıs tarihlerinde 81 ilden seçilen yaklaşık 1200 öğretmene Aydın’da eğitici eğitimi düzenlendi.

Güncellenen öğretim programlarının felsefesi, yapısı ve içeriğinin okullardaki uygulayıcı öğretmenler tarafından doğru şekilde anlaşılması, yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artıracak ve dolayısıyla öğrencilerimizin daha iyi bir geleceğe ulaşmaları için sağlam adımların atılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle güncellenen öğretim programlarının bütün branşlar ve dersler bazında bütün öğretmenlere tanıtılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede her bir öğretmene ulaşabilmek için 81 ilde koordinatör öğretmenler aracılığıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek olup, bu koordinatör eğitimlerinden ikincisi  Hayat Bilgisi, Trafik Güvenliği, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri için 15-17 Mayıs; Fen Bilimleri ve Matematik dersleri için 16-18 Mayıs tarihlerinde Aydın Kuşadası’nda  toplamda 1217  koordinatör öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

 Çalışmalar Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Dr. Elif Bakar öğretim programlarını güncelleme süreci ve temel becerilere yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca öğretim programlarında değerler eğitimi ve rehberlik konuları da Yrd. Doç. Dr. Adem Beldağ ve Yrd. Doç. Dr. Abdullah Nuri Dicle tarafından katılımcılara açıklandı. Geri kalan süre boyunca programlardaki değişiklik ve yenilikler branşlar bazında gerçekleştirilen grup çalışmalarında 81 ilden katılım sağlayan koordinatör öğretmenlere açıklandı.

Her ders için gerçekleştirilecek olan koordinatörlük eğitimleri sonrasında öğretmenlerin illerindeki öğretmenlere yeni programlara yönelik eğitimler düzenlenmesi planlanıyor. İllerde yapılacak eğitimlerin izleme-değerlendirmesi ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla program koordinatörü öğretmenlerin giriş yapabileceği bir web sitesi hazırlanması planlanıyor. Böylece yeni öğretim programlarının etkili ve verimli bir şekilde illerde tanıtımının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü