Temel liselerden diğer liselere geçiş ve nakiller

Melek Özçelik

Temel liselerden diğer liselere geçiş ve nakillerle ilgili tüm ayrıntılar burada

MEB,TTKB'nın 29 Temmuz 2015 tarihli ve 66 sayılı kararına göre Özel Temel Lise öğrencilerinin diğer devlet ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişleri ile ilgili ayrıntılar maddeler halinde ele alınmış.

Karara göre,temel lise öğrencisi,ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen kayıt şartlarını taşıyorsa bu okullara nakil ve geçişleri aşağıdaki çizelgelerde sınıflara göre belirlenen derslerden başarılı olmaları veya bir üst sınıfa sorumlu olarak geçebilecek ders sayısı kadar dersten sorumlu tutularak aşağıdali maddelere göre geçiş ve nakilleri yapılabilir.Temel Liselerden mesleki ortaöğretime geçişlerde şu iki maddeyi de vurgulamakta yarar var:

A)Anadolu İmam Hatip Liselerine nakil ve geçişlerde öğrenci 9.sınıfta okutulan meslek derslerinden,

B)Anadolu Meslek Liselerine nakil ve geçişlerde öğrenci 9. sınıfta okutulan Mesleki Gelişim dersinden

sorumlu tutulur.

AÇIKLAMALAR:

Özel Temel Lise öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişleri, 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin( En son 1 Temmuz 2015 de bazı değişiklikler oldu) ilgili madde hükümlerine dayalı olarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılır.
1) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin, ilgili çizelgelerde belirtilen derslere ilave olarak Özel Temel Lise Haftalık Ders Çizelgesinde yer aldığı şekliyle 9. sınıfta 4, 10. sınıfta 7 ve 11.sınıfta 19 saat karşılığı seçmeli dersleri başarmış olması gerekir.
2) Özel Temel Lise öğrencilerinin, bu liseye girişi ve naklen geldiği okul türüne bakılmaksızın Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesine 10. sınıf 1. dönem sonuna, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Lisesine ise 10. sınıf sonuna kadar nakil ve geçişleri yapılır.
3) Özel Temel Liseye Anadolu Lisesinden, Anadolu Öğretmen Lisesinden, Fen Lisesinden ve Sosyal Bilimler Lisesinden naklen gelen öğrencilerin, her sınıf seviyesinde sadece Anadolu Lisesine nakil ve geçişleri yapılır.
4) Özel Temel Lisenin 11 veya 12'nci sınıflarına Genel Lise, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi’nden naklen gelen öğrenciler, nakil istemeleri hâlinde sadece Açık Öğretim Lisesi veya Meslekî Açık Öğretim Lisesine yönlendirilir.
5) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenen sorumlu olarak ders geçme hükmü, nakil ve geçiş yapacak öğrenciler için de uygulanır.
6) Çizelgede belirtilen derslerin yıl sonu puanları dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenen ortalama ile ders geçme hükmü, nakil ve
geçiş yapacak öğrenciler için de uygulanır.