Temel ve ileri matematik derslerinden sadece biri seçilebilecek

Melek Özçelik


MEB TTKB'nin 6 Ekim 2015 tarihli görüş yazısına göre 2015-2016 yılında 11.sınıflarda,2016-2017 yılında hem 11.sınıflarda hem de 12.sınıflarda Temel Matematik ve İleri Matematik derslerinden sadece biri seçilebilecek.

İlk 2015-2016 yılında 11.sınıflarda farklı iki matematik müfredatı uygulanmaya başlandı.Lise ders çizelgesine göre ( TTKB 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararı ) her iki derste seçmeli dersler arasında yer almaktadır.Seçmeli ileri matematik haftada 6 saat,seçmeli temel matematik 2 saat olarak işlenecek.Bir çok lise,ortada sınırları çizilmiş net bir durum da olmadığı için her iki dersi de öğrencilere seçtirmişti.Ancak MEB'in resmi yazısı ile işler değişti..MEB'in 6 Ekim tarihli ileri ve temel düzey matematikle ilgili resmi yazısında özetle;seçmeli ileri matematik (6) öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda Anadolu liselerinde,seçmeli temel matematik (2) ise daha çok Mesleki ve Teknik,Güzel Sanatlar,Spor vb.liselerde seçilen derslerdir.Ve liselerde bu dersler öğretim programının yapısı gereği 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 11 nci sınıflarda,2016-2017 eğitim ve öğretim yılında ise 11 ve 12 inci sınıflarda ikisi bir arada alınamayıp sadece birinin seçilmesi gerekmektedir.

MEB konunun lise müdürlüklerine en kısa sürede bilgi verilerek gerekli önlemlerin alınmasını istemektedir.

İŞTE O RESMİ YAZI:

YORUM:Bu resmi açıklama biraz değil bayağı geç kalmış bir açıklama.Gerçi görüş yazısı ama bunun okullar başlamadan bu şekilde netleştirilmesi gerekiyordu.Okullar başlayalı 2 hafta oldu.Programlar yapıldı ve bir çok lisede her iki derste seçildi.2 hafta sonra 8 saat matematik dersi olan 11.sınıflarda matematik ders saati mecburen 6 saate indirilecek.Tabi bu durumda lise matematik öğretmenlerinin ders saatinin de azalması anlamına gelmektedir.Bu da ayrı bir konu.