TEOG YEP Puanı,Kontenjan,Tercih ve Yerleştirme İle İlgili Sorular-Cevaplar

Melek Ozcelik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı ile ilgili YEP puanı, tercih işlemleri, kontenjan tabloları ve yerleştirmeler gibi konularda merak edilen 44 soruyu yanıtladı.YEP puanının ilanı ile başlayacak başvuru sürecinin tüm aşamaları ile ilgili tüm soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.İşte TEOG ile ilgili en çok sorular ve cevapları:

1.Okulların kontenjan tabloları ne zaman,hangi adresten ilan edilecek?

Yerleştirme yapılacak okulların tercihlere esas kontenjan tabloları, 29 Haziran2016 tarihinde http://e-okul.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.2.Tercih yapılacak okulların tanıtım bilgileri(yabancı dil,pansiyon durumu,öğrenim süresi,alan/dal…)nasıl öğrenilebilir?

Okulların tanıtım bilgilerine 29 Haziran 2016 tarihinde http://e-okul.meb.gov.tr adresinden ve okulların bağlı olduğu ilgili genel müdürlüklerin web sayfalarından ulaşılabilir.

3.Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili duyurular nereden takip edilebilir?Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm duyurulara http://www.meb.gov.tr ile http://www.odsgm.meb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.Ayrıca bu süreçte yapılması gereken işlemlerle ilgili tüm ortaokul müdürlüklerinden bilgi edinilebilir.

4.Öğrencilerin yerleştirmeye esas puanları(YEP)ne zaman,hangi adresten ilan edilecek?

Öğrencilerimizin yerleştirmeye esas puanları,29 Haziran 2016 tarihinde http://e-okul.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.5.Yetenek sınavında başarılı olan bir öğrenci,herhangibir güzel sanatlar lisesi veya sporlisesine kayıt olmak isterse,bu işlemi hangi tarihe kadar yapabilir?

Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler,güzel sanatlar lisesi veya spor liselerine 22 Temmuz 2016 tarihine kadar kayıt yaptırabilecektir.

6.Güzel sanatlar veya spor liselerine kayıt yaptıran öğrenciler yerleştirme veya yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilir mi?

Güzel sanatlar veya spor liselerine kayıt yaptıran öğrenciler,yerleştirme işlemleri ve yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilirler.Ancak,bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda bir okula yerleştirilmeleri halinde,güzel sanatlar lisesi veya spor lisesindeki kayıtları iptal olacaktır.Tercihleri doğrultusunda yerleştirildikleri okula kayıtları otomatik olarak yapılacaktır.

7.Yerleştirme işlemleri için tercihler ne zaman, hangi adresten yapılacaktır?

Yerleştirme işlemleri için tercihler 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 25 Temmuz 2016 saat 17:00’ye kadar http://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

8.Yerleştirme işlemleri için evden bireysel olarak tercih yapmak isteyen öğrenciler nasıl bir yol izleyecek?

Yerleştirme işlemleri için yapılan tercihler http://eokul.meb.gov.tr adresinden bireysel olarak yapılabilecektir. Tercih yapabilmek için, açılan tercih işlemleri ekranındaki «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» butonu seçilecektir. Tercihler mutlaka herhangi bir okul müdürlüğüne gidilerek elektronik ortamda onaylatılacaktır. Onaylanan tercih formunun iki nüsha çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak; bir nüshası okulda saklanacak ve diğer nüshası veliye verilecektir.

9.Tercihlerin okul müdürlüklerine onaylatılmaması durumunda, öğrencinin tercih başvurusu kabul edilir mi?

Tercihler mutlaka herhangi bir ortaokul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır.

10.Tercih işlemlerini bireysel olarak yapamayan öğrenciler nasıl bir yol izleyecek?

Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu – Ek 1” doldurulup veli tarafından imzalanacak ve herhangi bir ortaokul müdürlüğüne teslim edilecektir. Okul müdürlüğü tercih işlemlerini bu forma bağlı kalarak veli adına yapacaktır. Okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih formunun iki nüsha çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak; bir nüshası okulda saklanacak ve diğer nüshası veliye verilecektir.

11.Tercihlerle ilgili herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapılmak istenirse ne zaman yapılabilir?

Tercihlerde herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapılmak istenirse, okul müdürlükleri tarafından yapılacak olan elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemleri tamamlanmış olacaktır.

12.Yurt dışından sınava giren öğrenciler tercih başvurularını nasıl yapacak?

Yurt dışından sınava giren öğrencilerden e-okul sistemine kayıtlı olanlar http://e-okul.meb.gov.tr adresinden tercih yaparak ortaokul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayanlar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu (Ek-2)’nu doldurup APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile 25 Temmuz 2016 mesai bitimine kadar Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine gönderecektir. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

13.Açık öğretim ortaokulu öğrencileri tercih başvurularını nasıl yapacak?

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu (Ek-2)’nu doldurup APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile 25 Temmuz 2016 mesai bitimine kadar Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine gönderecektir. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

16.Tercih başvurularının başladığı 15 Temmuz 2016 tarihinden önce özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercih yapabilir mi?

30 Haziran - 14 Temmuz 2016 tarihleri arasında özel okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır. Kayıt işlemini yapan bu öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem yerleştirmeye esas nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecektir.

17.Tercih başvuruları başladıktan sonra özel okullara kayıt yaptırmaya karar veren öğrenciler ne yapmalıdır?

Tercih işlemleri için http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» ve «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonları görülecektir. Özel okullara kayıt yaptırmaya karar veren öğrenciler, «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretleyecektir. Bu öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.

18.«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği halde 9 Eylül 2016 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği halde 9 Eylül 2016 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin kaydı, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.

19.Yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin yerleştirme işlemleri; • tercihleri doğrultusunda, • okul kontenjanlarına göre, • yerleştirmeye esas puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılacaktır.

20.Yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?

Yerleştirme sonuçları 8 Ağustos 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

21.Yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecektir?

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sorgulanabilecek, ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yerleştirme sonuçları isteyen velilere kısa mesaj ile bildirilebilecektir.

22.Öğrenciler yerleştirildikleri okula nasıl kayıt yaptıracaktır?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler 16 Eylül 2016 mesai saati bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları İrtibat Bürolarına müracaat edip okul türünü seçerek kesin kayıtları yaptırmaları gerekmektedir.

23.Tercih yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Tercih yapmayan öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri tercih ve yerleştirme kılavuzundaki 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

24.Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Bu öğrenciler istemeleri halinde 05-08 Eylül 2016 tarihleri arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, il/ilçe sınırları içerisinde nakil tercih başvurusunda bulunabileceklerdir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri tercih ve yerleştirme kılavuzundaki 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

25.Yerleştirme sonuçlarına göre okulların boş kalan kontenjanları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?

Okulların boş kalan kontenjanları, 08 Ağustos 2016 tarihinde http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

26.Hangi ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirilecektir?

• Fen Liselerine, • Sosyal Bilimler Liselerine, • Anadolu Liselerine, • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine, • Çok Programlı Anadolu Liselerine, • Anadolu İmam‐Hatip Liselerine, • Açık Öğretim Kurumlarına, • Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullara öğrenci yerleştirilecektir.

27.Tercih işlemlerinde öğrencilerin taşıması gereken genel başvuru şartları nelerdir?

• 2015–2016 öğretim yılında ortaokul ile imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfı başarıyla tamamlamış olmak, • Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak, • Yerleştirmeye esas puana (YEP) sahip olmak.

28.Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için kimler tercih yapabilecek?

Kayıtlı bulundukları okuldan başka bir okula geçmek isteyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilir.

29.Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları ne zaman yapılacaktır?

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları, • 09-15 Ağustos 2016, • 19-23 Ağustos 2016, • 26-31 Ağustos 2016 tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapılacaktır.

30.Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları nasıl yapılacaktır?

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısı alınacak, bunlar veliye imzalatıldıktan sonra bir nüshası okulda saklanacak, diğer nüsha veliye verilecektir.

31.Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için yapılan tercihlerde öğrenciler kaç okul tercih edebilir?

Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurularının her birinde üçer okul tercihi yapabilecek ve tercihlerde boş kontenjan şartı olmayacaktır.

32.Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin üçünde de tercih yapmak zorunlu mudur?

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin her birinde, isteyen öğrencilerin tercih başvurunda bulunması esastır. Ayrıca ilk yerleştirmeye esas nakil tercih başvuru döneminde yapılan okul tercihlerinin sonraki iki yerleştirmeye esas nakil tercih başvuru döneminde de geçerli olması başvurulan okul müdürlüğünden talep edilebilir. Talebin olmaması halinde her bir yerleştirmeye esas nakil başvuru döneminde yeniden tercih yapılacaktır.

33.Yurt dışındaki öğrenciler veya açık öğretim ortaokulundan mezun öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularını nasıl yapacaktır?

Yurt dışındaki öğrenciler ve açık öğretim ortaokulundan mezun öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde açılacak olan “Açık öğretim ortaokulu ve yurt dışı yerleştirmeye esas nakil başvuru ekranı” aracılığıyla yapacaktır. Başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine gönderilecektir.

34.Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinde, yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Yerleştirme işlemleri yerleştirme takvimi doğrultusunda, yerleştirmeye esas puan (YEP) üstünlüğüne göre, boş kontenjanlara merkezî olarak yapılacaktır.

35.Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları, • 19 Ağustos 2016 • 26 Ağustos 2016 • 05 Eylül 2016 tarihlerinde http://e-okul.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

36.Millî eğitim müdürlüklerinde kurulan İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına hangi öğrenciler tercih başvurusu yapabilecektir?

Sadece açık öğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, istemeleri halinde milli eğitim müdürlüklerinde kurulan İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına tercih başvurusu yapabilecek ve komisyonlar tarafından il/ilçe sınırları içindeki okullarda boş kalan kontenjanlara yerleştirilecektir.

37.İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları hangi tarihlerde tercih başvurusu alacaktır?

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları, 05-08 Eylül 2016 tarihlerinde tercih başvurusu alacaktır.

38.İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına yapılan tercih başvurularında öğrenciler kaç okul tercih edebilir?

Öğrenciler bu başvuruda il/ilçe sınırları içinde yer alan 3 (üç) okul tercih edebilecektir.

39.İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına yapılan tercih başvurularına göre yerleştirme işlemlerini nasıl yapılacaktır?

Yerleştirme işlemleri İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından, nakil mevzuatına göre, il/ilçe sınırları içinde, yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

40.İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yapılan yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yapılan yerleştirme sonuçları, 09 Eylül 2016 tarihinde http://e-okul.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

41.Mecburi ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Bu öğrenciler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde, şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.

42.Mecburi ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitime devam edemeyecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Bu öğrencilerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirilmesi/nakilleri ile ilgili iş ve işlemler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları iş birliği ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yapılacaktır. Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

43.Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler nasıl belirlenecektir?

Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, puan üstünlüğü esasına göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.

44.Yerleştirmeye esas puanları eşit olan iki öğrencinin aynı okulu tercih etmesi durumunda,bir öğrenci yerleştirilecekse öncelik hakkı hangi öğrencinindir?

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde,ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı,eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci,7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğü,eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği,yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı,bunlarında eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır.

Paylaş: