TEOG'da görevli öğretmenler ne kadar ek ders ücreti alacaklar?

Melek Özçelik


2015-2016 TEOG 2.merkezi sınavına kısa bir süre kaldı.Öğretmenler MEBBİS'den TEOG görev başvurularını yaptılar.

Şimdi de 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde 2.dönem merkezi sınavlarda görevli öğretmenlerin cevabını merak ettiği bir soru var:'TEOG'da görevli öğretmenler ne kadar ücret (kaç saat ek ders ücreti) alacaklar?'

Bu yıl yetkili sendika Eğitim-Bir Sen'in hükümetle imzaladığı toplu sözleşmeden sonra MEB sınav ücretlerinde artış olmuştur.Ancak TEOG sınavlarında durum biraz farklı.Toplu sözleşme maddesi;

Madde 18-(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılansınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Şeklinde olup ödemeler bu şekilde yapıldığında ÖSYM sınavlarından alına ücret gibi ücret alınması söz konusu olabilecek fakat; -Toplu sözleşme 01.01.2016 itibariyle geçerlidir.

-Ayrıca toplu sözleşmede yer alan 'sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan' ibaresi nedeniyle ve TEOG sınavları hafta içi yapıldığından öğretmenler her bir oturum için 5 saat ek ders ücreti alacaklar. Yani 2 gün için toplam 10 saat ek ders ücreti alacaklar.

Sonuç olarak;

Toplu sözleşmeyi imzalayan Yetkili Sendika Eğitim Bir Sen ve Konfederasyonu Memursen TEOG sınavlarını zamlı ücretin dışında tutan sözleşmeye imza altlıklarından öğretmenler TEOG sınavlarında ek ders ücreti üzerinden ücret alacaklardır.