TES, MEB’den e-Kurul Ve Zümre Uygulamalarının Ertelenmesini İstedi

Melek Özçelik


Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklama:

'' MEB Eğitim Bölgeleri Yönergesi İle Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergelerinin E-Kurul Ve Zümre Modülü Üzerinden Uygulanmasına İlişkin Duyuru’da; söz konusu Yönergelerde geçen e-Kurul ve Zümre Modülünün Ankara ilinde il ve ilçe olarak tümünde, eğitim kurumu düzeyinde ise bazı ilçeleri kapsamında http://e-mufredat.meb.gov.tr adresindeki Yıllık Plan Modülü üzerinden pilot uygulama ile hizmete sunulduğu, söz konusu modülün 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı içinde; öncelikle pilot uygulamanın yapıldığı Ankara ilinde il, ilçe ve eğitim kurumları; Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri,  Giresun ve Kırşehir illerinde ise eğitim kurumları hâriç il ve ilçe düzeyinde kullanılacağı belirtilmiştir. Buna karşılık ikinci yarıyılda pilot iller arasında yer almayan diğer illerde de modül kullanıma açılmaya başlamıştır. Fakat henüz altyapı hazır olmadığından sistemde çok sık hatalar oluşmakta ve modülü kullanan personel modül üzerinden zamanlanmış görevlerin takibinde çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. 

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, sistemin yaygınlaştırılmasından önce altyapı olarak hazırlanma işlemlerinin tamamlanmasına kadar uygulamanın ertelenmesi hususunda talepte bulunduk.'' Türk Eğitim-Sen MEB'den ayrıca Zümre Yönergesinde değişiklik yapılması talebinde bulundu.

İlgili açıklama,

''26.07.2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Zümre öğretmenler kurulu” başlıklı 35.maddesinin 2.fıkrası; “Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.” şeklindedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 25.08.2017 tarihli ve E. 12827610 sayılı yazısı ve Bakan oluru ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi’nin “Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri” başlıklı 12.maddesinin 1.fıkrası; “Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır.”  şeklinde düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere Yönergeler; Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen talimat ve direktiflerdir. Yönetmelikler ise; bir kurum ve kuruluşun çalışma düzenini, yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümüdür. Normlar hiyerarşisinde ise; yönetmelikler yönergelerin üstünde yer almaktadır. Söz konusu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi’nde yer alan “Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır” ifadesi   Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil etmektedir. Çünkü Yönetmelikte aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi’nde yer alan “Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır” ifadesinin Yönetmeliğe uygun şekilde değiştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na talepte bulunduk.''