Toplu Sözleşmede Öğretmenleri İlgilendiren Hususlar

Melek Ozcelik

Hükümetle Sendikalar arasında imzalanan topu sözleşmede öğretmenleri ilgilendiren hususlar

İmzalanan toplu sözleşmede öğretmenleri ilgilendiren,öğretmenlerin merak ettiği hususlardan bazıları;

- 2018 ve 2019 yıllarında ödenecek olan eğitim-öğretim ödeneği (kırtasiye parası) belli oldu:2018 yılı için 1.130 TL, 2019 yılı için  1.1180 TL  olarak belirlendi.- Mesleki eğitim merkezleri de dâhil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatına göre fiilen nöbet görevini yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2018 ve 2019 yılları için haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecek.

-Millî Eğitim Bakanlığı’nca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alan eğitim çalışanlarına, ek ders ücreti yerine 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre (sınav gözetmeni için 1600 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında) sınav görev ücreti ödenmesine devam edilecek.

  Ocak 2018 :170.90     Temmuz 2018 :176.88 
  Ocak 2019 :183.96     Temmuz 2019 :193.16