Veli Açık Rıza Onay Formu (Ek-1)

Melek Ozcelik

Veri

Boyut14.1 KB
Sahibi
Okul
İndirme54
Tarih2020-02-14 21:30:45
Ekleyenpekiyi

indir

MEB Veli Açık Rıza Onay Formu (Ek-1)

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve 2099889 sayılı yazılarıyla, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar; öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerin, eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla kullanılması için tüm öğrenci velilerinden açık rıza onaylarının alınmasını istedi.