Yabancı Dil Eğitiminde Yol Haritası çalıştayı gerçekleştirildi

Melek Ozcelik

13-14 Temmuz 2016 tarihlerinde Samsun’da 'Yabancı Dil Eğitiminde Yol Haritası ' çalıştayı gerçekleştirildi.

Yabancı dil eğitiminde niteliğin artırılması bağlamında “Yabancı Dil Eğitiminde Yol Haritası Çalıştayı” 13-14 Temmuz 2016 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirilmiştir. Samsun Valisi Sayın İbrahim ŞAHİN ile Müsteşar Yardımcısı Sayın Yusuf BÜYÜK ve Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Dr. Cem GENÇOĞLU’nun açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda alanında uzman ve deneyimli akademisyenler ve öğretmenlerle iki gün boyunca ilkokul ve ortaokullarda yabancı dil eğitimi konusu tartışılmıştır.Yabancı dil eğitiminde niteliğin artırılması bağlamında “Yabancı Dil Eğitiminde Yol Haritası Çalıştayı” açılış programı 13 Temmuz 2016 tarihinde Samsun Valisi Sayın İbrahim ŞAHİN ile Müsteşar Yardımcısı Sayın Yusuf BÜYÜK ve Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Dr. Cem GENÇOĞLU’nun katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

13-14 Temmuz 2016 tarihlerinde Samsun’da düzenlen çalıştaya 12 farklı üniversiteden öğretim üyeleri ile 11 ilden İngilizce öğretmenleri katılmıştır. Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda yabancı dil eğitiminde niteliğin artırılması için mevcut uygulamalar değerlendirilmiş ve öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliklerini ve becerilerini artırmaya yönelik yapılabilecek uygulamalar tartışılmıştır. Söz konusu çalıştayda yabancı dil öğretimi ile ilgili olarak; “Haftalık Ders Saati, Öğretim Programı ve Ders Kitapları”,  “Etkin Öğretimde Yöntem, Teknikler ve Eğitim Ortamları”, “Materyal Hazırlama ve Teknoloji Kullanımı”, “Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları”, “Beceri Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme”, “MEB - Eğitim Fakülteleri İşbirliği” konuları ele alınmıştır.Çalıştay sonuçlarının yabancı dil öğretim programlarının güncelleme çalışmalarına katkı sağlayacağı ve öğrencilerimizin en az bir yabancı dilde iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalara temel oluşturacağı beklentisiyle çalıştay sonuçlandırılmıştır.

MEB