Yazılı Sınavlara Yönelik Anket (Öğrenci-Öğretmen)

Melek Ozcelik

Lise öğretmenleri ve öğrencileri 05-14 Şubat 2020 tarihlerinde yazılı sınavları ile ilgili anket dolduracaklar

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yapılan yazılı sınavlarla ilgili anketin doldurulmasını istedi.Ortaöğretim okullarına gönderilen 29.01.2020 tarih ve 2078954 sayılı resmi yazıya göre öğrenciler ve öğretmenler 5-14 Şubat 2020 tarihleri arasında MEB anket sayfasında anket dolduracaklar.Liselerde yazılı sınav sorularının hazırlanması ve sınavların uygulanması süreçlerinin değerlendirilmesi ile ilgili anketler için şu adrese tıklayınız: http://anket.meb.gov.tr/

RESMİ YAZI (ÖRNEK)'Ortaöğretim kurumlarında yazılı sınav sorularının hazırlanması ve sınavların uygulanması süreçlerinin değerlendirilmesi konulu danışmanlık faaliyeti yürütülmekte olup, bu çerçevede tüm okul türlerini kapsayacak şekilde ortaöğretim kurumlarımızda görev yapan öğretmenlerimiz (Uygulamalı sınav yapan Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik branşları hariç) ile bu okullardaki öğrencilerimize yönelik 05-14 Şubat 2020 tarihleri arasında anket uygulanacağı ile ilgili Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.

Anketler, Bakanlığımızın http://anket.meb.gov.tr / internet adresinde “ Yazılı Sorularının Hazırlanması ve Sınavların Yapılış ı Öğretmen Anketi ' ve “ Yazılı Sorularının Hazırlanması ve Sınavların Yapılışı Öğrenci Anketi adıyla iki ayrı başlıkta yer alacaktır. Yürütülen çalışmaya katkı sağlaması için anketlere yüksek oranda katılım son derece önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve ekte gönderilen ilgi yazının Okul Müdürlüklerince öğrenci ve öğretmenlere duyurulması ve Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Birimince web sitemizde yayımlanması hususunda gereğini rica ederim.'