YKS (1.Oturum)TYT Matematik-Türkçe-Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Konuları

Melek Ozcelik

İlk kez 2018 yapılacak YKS sınavının ikinci oturumu olan TYT'nin Konuları belli oldu

2018 YKS'nin 1.Oturumu TYT 'de ders ders hangi konulardan soru çıkacağını elimizden geldiği kadar doğru bir şekilde aşağıda paylaşmaya çalıştık.Bunu yaparken de güvendiğimiz sitelerden, YKS ile ilgili çalışma yapan yayınlardan yararlanmaya çalıştık.Çünkü sınava hazırlanacak öğrenciler için hangi konulardan soru geleceğinin bilinmesi çok önemli.

Zaten konu başlıkları, örnek tyt soruları na baktığımızda her ne kadar soru tarzı farklı olacak olsa da,bu yıl yapılan olan TYT nin konuları, 2017 yılında yapılan YGS'den farklı olmayacak.2018 TYT Sınavı, saat 10:00'da başlayıp sınav toplam 135 dakika sürecek. Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler;Coğrafya:(5 soru),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:(5 soru),Felsefe:(5 soru),Tarih: (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Biyoloji(6 soru),Fizik(7 soru),Kimya(7 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır. 2018 Tyt Konu Dağılımlarına ulaşmak için aşağıdaki derslerin üzerine getirip tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TYT'de derslerin konuları içinden hangi konuda kaç soru sorulacağını,TYT de ilk kez yapılacağı için öngörmek kolay değil.Sadece daha önce TYT ile eş değer olan YGS de çıkmış sorulara bakarak biraz tahmin edilebilir.Bunun için de önceki yıllara ait YGS konu dağılımına bakmak lazım.

YTY'de genel olarak tüm derslerde temel konulardan sorulacak.Ancak yine de temel konuların hangi konular olduğunun bilinmesinde yarar var.Öbür türlü gözden kaçan ayrıntılar olabilir.

TYT Türkçe Konuları

Daha önceki yıllarda yapılan üniversite sınavı sorularına bakarak Türkçe konularından 'Paragraf' ın en çok soru gelecek konu diyebiliriz.Ayrıca sözcük ve cümle anlamı konularından da hemen hemen her yıl soru çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.Bu da TYT de bu konulardan benzer ağırlıkta-sayıda soru geleceğini tahmin edebiliriz. TYT sınavında 40 tane Türkçe sorusu sorulacak.

– Sözcük Anlamı
– Söz Yorumu
– Deyim ve Atasözü
– Cümle Anlamı
– Cümle Yorumu
– Paragrafta Anlatım Teknikleri
– Paragrafta Konu-Ana Düşünce
– Paragrafta Yapı
– Paragrafta Yardımcı Düşünce
– Ses Bilgisi
– Yazım Kuralları
– Noktalama İşaretleri
– Sözcüğün Yapısı
– Sözcük Türleri
– Fiiller
– Sözcük Grupları
– Cümlenin Ögeleri
– Cümle  Türleri
– Anlatım Bozukluğu
 

TYT Temel Matematik Konuları

Temel matematik dersinden önceki yıllarda yapılmış olan ÖSS-YGS gibi üniversite sınavının ilk bölümünde en çok 'problemler' den 10 civarı sorunun geldiğini çok rahat söyleyebiliriz.Az sayıda da olsa 'Temel kavramlar' da soru gelmektedir.

Aslında TYT matematik konuları lise 9.ve 10.sınıf ortak matematik müfredatını kapsıyor.Bu iki sınıfın matematik konuları olan şu konulara TYT matematik konuları diyebiliriz. TYT sınavında 40 tane matematik  sorusu sorulacak.

Sayılar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Vektörler-1
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

TYT Fizik Konuları

Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Hareket ve Kuvvet
Enerji
Isı ve Sıcaklık
Elektrostatik
Elektrik ve Manyetizma
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Dalgalar
Optik 

TYT Kimya Konuları

Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Modern Atom Teorisi
Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
Kimyasal Hesaplamalar
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Gazlar
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde 

TYT Biyoloji Konuları

Biyoloji Bilimi
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
Hücrenin Yapısı ve İşlevi
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
Üreme
İnsanda Üreme Sistemi
Kalıtım
Modern Genetik Uygulamaları
Ekosistem Ekolojisi
Dünyamız
Canlılarda Enerji Dönüşümü
Solunum
İnsan Fizyolojisi (Sistemler)

TYT Tarih Konuları 

Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası 

TYT Coğrafya Konuları

YKS'nin 1.oturumu olan TYT de 5 sorunun sorulacağı Coğrafya konuları 

DOĞAL SİSTEMLER
   Doğa ve İnsan
   Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
   Coğrafi Konum
   Harita Bilgisi
   İklim Bilgisi
   Yerin Şekillenmesi
   Doğanın Varlıkları
BEŞERİ SİSTEMLER
   Beşeri Yapı
   Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
   Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
   Geçim Tarzları
MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
   Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
   Türkiye İklimi ve Özellikleri
   Türkiye’nin Doğal Varlıkları
   Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
   Bölge Türleri ve Sınırları
   Konum ve Etkileşim
   Coğrafi Keşifler
ÇEVRE ve TOPLUM
   Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
   Doğal Afetler

TYT Felsefe Konuları

Felsefe’nin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
Hazreti Muhammed
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

Özellikle TYT'de başarılı olmak istiyorsanız, test çözmekten sıkıldıkça bol bol kitap okumanızı öneriyoruz.

2018 YKS'de 1.oturum YKS'de ve 2.oturum sınavlarında tüm öğrencilere yürekten başarılar diliyoruz.