2015-2016 Temel Lise Haftalık Ders Çizelgesi

Melek Özçelik

2016-2017 Yılı Lise Ders Çizelgeleri - Tüm Liseler
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında eğitim hayatımıza tam olarak girecek olması nedeniyle Özel Temel Liselerin haftalık ders programı bir çok öğrenci ve veliyi yakından ilgilendirmektedir.

Temel Liselerde haftada 35 saat ders işlenecek.Devlet okullarında ise 40 saat işlenecek.Üstelik temel lise programında MEB bazı esneklikler de getirmiş durumda.

MEB TTKB 11 Mart 2015 tarihli kararına göre 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılına mahsus olmak üzere özel temel liselerin 12.sınıflarında ek'deki dosyada yer alan ders çizelgesi uygulanacak.ÖZEL TEMEL LİSE DERS ÇİZELGESİNİN RESMİNİ BÜYÜTÜP PDF HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖRNEK DERS ÇİZELGELERİ 

İlk kez 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında dershanelerin kapanarak MEB'den onay alanların Temel Lise olarak devam edecek olmaları nedeniyle özellikle 12.sınıf veli ve öğrencilerini bu konu cidden ilgilendirmektedir.

Bir çok veli çocuğunu devlet okulunda mı yoksa temel lisede mi okutacak henüz tam karar vermiş değil

Devlet liselerinde haftalık ders saati sayısı ilk kez 40 saat olarak uygulanacak.Bu noktada ilginç.Daha önceki yıllarda 12.sınıfların ders saati sayısı 35 idi.

Aradaki 5 saatlik fazlalık öğrencilerin her gün temel liselere göre 1 saat fazla ders görmeleri anlamına gelmektedir.Dolaysıyla sınava hazırlık için zamana ihtiyacı olan öğrenci devlet okulunda 1 saat fazla kalacak.

Devlet okulları bu 5 saatlik fazlalığı velilere ve öğrencilere nasıl değerlendireceklerini eğer iyi anlatamazlarsa maddi durumu iyi olan öğrencileri temel liselere kaptıracaklar demektir bu...

2015-2016 Özel Temel Lise 9-12.Sınıflar Ders Çizelgesi

Açıklamalar:

1)Ortak dersler ve seçmeli derslerden '*' ile işaretli olanlar yüz yüze eğitim şeklinde verilecektir.

2)Yabancı dil dersinde '+' ile belirtilen kısım uzaktan eğitimle okutuacaktır.

3)Uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler kurum yönetiminin taktirine bağlı olarak yüz yüze eğitim şeklinde de verilebilir.

4)İsteyen kurumlarda haftalık on (10) ders saatine kadar kurum ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kurum yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir.

5)Ders çizelgesinin uygulanmasında; Talim ve Terbiye Kurulunun 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgesinin açıklamalar bölümünde yer alan hükümler uygulanır.


MEB TTKB 27/01/2014 TARİHLİ VE 6 SAYILI KARARINDAKİ AÇIKLAMALAR:

• Haftalık ders çizelgeleri, 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

• Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, seçmeli dersler ve meslek dersleri bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.

• Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.

• Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin; 11. sınıf seçmeli dersler bölümünde Hadis Metinleri dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler bu dersi ya '1' ya da '2' saat olarak seçeceklerdir.

• Dil ve Anlatım, Seçmeli Dil ve Anlatım; Tarih ve Seçmeli Tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.

• Bilgi Kuramı ve Sosyal Etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.

• Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

• Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.

• Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

• Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.

• Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.

• Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Liselerinde öğrenciler; “Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik” derslerinden sadece birini seçerler. Görsel Sanatlar dersinde Hüsn-i Hat, Ebru, Tezhib; Müzik dersinde Dînî Mûsikî programları uygulanabilir. Öğrenciler bu derslerden, alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

• Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

• Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

• Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip liselerinde yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Kur’an-ı Kerim” ve “Dil ve Anlatım” dersidir.

• 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında 12. sınıfta okumakta olan öğrencilere 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı Kurul Kararı, 11. sınıfta okumakta olan öğrencilere 28.03.2013 tarihli ve 18 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. Ancak bu öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlar, tekrar ettikleri sınıflarda uygulanan haftalık ders çizelgelerine tabi olacaktır.