2017-2018 Yılı 9.Sınıf Din kültürü Konuları - Taslak

Melek Özçelik


2017-2018 Yılı 9.Sınıf Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları - Taslak

MEB 2017-2018 yılında ilk kez 5.ve 9.sınıflarda,2018-2019 yılında tüm sınıflarda okutulacak olan 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' dersinin öğretim programının taslağını yayınladı.

Ve 31 Temmuz'a kadar kamuoyunun görüşlerini alacağın açıkladı.Ancak taslak açıklanır açıklanmaz 'İslam’da İbadetler' 3.konusunun son kazanımı olan 'Cihat' şimdiden ciddi tartışmalara sahne olmaya başladı.Bakalım, bu tartışmalar taslaktan 'Cihat' konusunun çıkarılmasına neden olacak mı? Program yayınlandığında hep beraber göreceğiz.

Taslak programda, 'Cihat' konusunun kazanımı:'İslam’da cihadın önemini ayet ve hadislerle açıklar.'.Bu kazanımla ilgili açıklama:'kazanımda cihad kavramı anlam genişliği göz önünde bulundurularak savaşla sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ele alınacak ve günümüzde bu kavramın istismar edildiğine vurgu yapılacak; bu bağlamda davet, tebliğ, irşad, inzar, tebşir, emr-i bi’l-maruf, nehy-i anil münker kavramlarına yer verilecektir.'


2017-2018 Yılı 9.Sınıf Müfredatı-Konuları - Tüm Dersler


Tartışmaya katılanların açıklamaya dikkat etmelerini öneriyoruz.

Neyse, şimdilik taslakta yer alan konulara bir göz atalım,

2017-2018 Yılı 9.Sınıf Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları (Yeni)

İnsan ve Din(12)
1.İnsanın Yaratılış Amacı
2. İnsan Fıtratı ve Din
3. İslam Dininin Temel Özellikleri
3.1. Vahiy Kaynaklıdır
3.2. Akla Önem Verir
3.3. Fıtrata Uygundur
3.4. Tevhid dinidir
3.5. Adaleti Esas Alır
3.6. Irk ve Sınıf Ayrımı Yoktur
3.7. Orta Yolu Benimser
3.8. Evrenseldir
 

İslam’ın İnanç Esasları(16)
1. İman ve İslam Kavramı
2. İmanın Rükünleri
2.1. Kalp İle Tasdik
2.2. Dil İle İkrar
3. İman Esasları ve Özellikleri
4. İmanın Geçerli Olmasının Şartları
5. İman-Amel İlişkisi 


İslam’da İbadetler(24)
1. İbadetin Tanımı ve Kapsamı
2. İbadetlerde Temel İlkeler
2.1. Niyet
2.2. İhlas
2.3. Sünnete Uygunluk
3. İbadet Temizlik İlişkisi
3.1. Abdest
3.2. Gusül
3.3. Teyemmüm
4. İslam Dininde Temel İbadetler
4.1. Namaz
4.2. Oruç
4.3. Zekât
4.4. Hac
4.5. Cihad


Gençlik ve Değerler(12)
1. Değerler ve Değerlerin Kaynağı
1.1. Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi
1.2. Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi
2. Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
3. Temel Değerler
3.1. Tevhid
3.2. Adalet
3.3. Hikmet
3.4. Sorumluluk
3.5. Dürüstlük
3.6. Vefa
3.7. Emanete Riayet
3.8. Ehliyet ve Liyakat
3.9. İffet
3.10. Şecaat


Gönül Coğrafyamız(8)
1. Kültür ve Medeniyet
2. İslam Medeniyeti
3. İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
3.1. Arap Yarımadası
3.2. Afrika
3.3. Endülüs
3.4. Hindistan
3.5. Türkistan
3.6. Kafkasya
3.7. Balkanlar

Bu arada 2017-2018 yılında 9.sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin haftalık ders saati 1 saat artırılarak 2 saat yapıldı.