2017 LYS-1 Matematik Sorularının Çözümleri

Melek Ozcelik

2017 LYS-1 Matematik-Geometri Sorularının Ayrıntılı Çözümleri

İlk kez bu yıl,2013 yılında matematik ve geometri konuları birleştirildiği için, 2017 LYS sınavında geometri soruları,matematik testi içinde yer aldı.Yani ayrıca geometri test kitapçığı verilmedi.LYS1 Matematik testinde yer alan 80 sorunun 3 tanesi açık uçluydu.80 sorudan 30 tanesi geometri sorusu olup, açık uçlu sorularından bir tanesi geometri sorusuydu.2017 LYS-1 Matematik testinin 75.ve 76.soruları, ÖSYM tarafından 'Ortaöğretim İleri Düzey Matematik 12. Sınıf Ders Kitabında Uzayda Doğru ve Düzlem ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığı' gerekçesi ile iptal edildi.

Burada hemen 2018 LYS sınavına girecek öğrencilere ve öğretmenlere bir hatırlatma yapalım; ÖSYM bu soruları müfredat dışı olduğu için iptal etmedi.İleri Düzey Matematik 12.Sınıf Ders kitabında ' Uzayda Doğru ve Düzlem' ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığını vurguladı.Bu açıklamadan şunu çıkarabiliriz:2017-2018 ders kitabında kazanıma uygun doğru-düzlem konusu örneklerle işlenirse 2018 LYS'de iptal edilen bu sorular tarzında soru gelebilir.

KUNDUZ SORU ÇÖZÜM UYGULAMASI İÇİN İNDİRİMİ KAÇIRMAYIN!Biz mu nedenle burada iptal edilen iki geometri sorusunun çözümünü de burada paylaşacağız.

Özellikle matematik sorularının çözümlerini paylaşırken, Matematik Öğretmeni Barış DEMİR'e ait olan (TMOZ'da paylaşılan) çözümlerinden ve geometri sorularının çözümlerini paylaşırken (daha ayrıntılı olduğunu düşünerek) Matematik Öğretmeni Ali Sancı'nın çözümlerinden yararlandık.Her iki öğretmenimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Her çözümde sorunun hangi konuya ait olduğunu belirtmeye çalıştık ancak bazı sorular bir kaç konuyu ilgilendirmesine rağmen ilk aklımıza gelen bir konuyu yazmaya çalıştık.Öyle sorular var ki en az iki-üç konuyu ilgilendirebiliyor.2017 LYS-1 Matematik-Geometri Sorularının Çözümleri

1.Sorunun Çözümü (Rasyonel Sayılar)

2.Sorunun Çözümü (Üslü Sayılar)

3. Sorunun Çözümü (Köklü Sayılar)

4. Sorunun Çözümü (Faktöriyel)

  

5. Sorunun Çözümü (Sayılar)

 

6. Sorunun Çözümü (Sayılar)

 

7. Sorunun Çözümü (Ebob-Ekok)

 

8. Sorunun Çözümü (Polinom-sadeleştirme)

9. Sorunun Çözümü (Oran-Orantı)

  

10. Sorunun Çözümü (Köklü denklemler)

11. Sorunun Çözümü (Sayılar-Mutlak değer)

 

12. Sorunun Çözümü (Sayılar)

13. Sorunun Çözümü (Sayılar)

 

14. Sorunun Çözümü (Kümeler)

15. Sorunun Çözümü (Kümeler)

16. Sorunun Çözümü (Fonksiyonlar)

 

17. Sorunun Çözümü (Fonksiyonlar)

18. Sorunun Çözümü (Fonksiyonlar)

 

19. Sorunun Çözümü (Modüler Aritmetik)

 

20. Sorunun Çözümü (Sayma)

 

21. Sorunun Çözümü (Olasılık)

22. Sorunun Çözümü (İkinci dereceden denklemler)

23. Sorunun Çözümü (Karmaşık sayılar)

 

24. Sorunun Çözümü (Karmaşık sayılar)

 

25. Sorunun Çözümü (Eşitsizlikler)

 

26. Sorunun Çözümü (Eşitsizlikler)

 

27. Sorunun Çözümü (Polinomlar)

28. Sorunun Çözümü (Polinomlar)

 

29. Sorunun Çözümü (Polinomlar)

 

30. Sorunun Çözümü (Mantık-Önermeler)

31. Sorunun Çözümü

 

32. Sorunun Çözümü (Logaritma)

33. Sorunun Çözümü (Logaritma)

 

34. Sorunun Çözümü (Logaritma)

 

35. Sorunun Çözümü (Diziler)

 

36. Sorunun Çözümü (Toplam Sembolü)

 

37. Sorunun Çözümü (Limit)

 

38. Sorunun Çözümü (Limit)

39. Sorunun Çözümü (Türev)

 

40. Sorunun Çözümü (Türev)

 

41. Sorunun Çözümü (Türevin Uygulaması)

 

42. Sorunun Çözümü (Türevin Uygulaması)

43. Sorunun Çözümü (Fonksiyonlar)

 

44. Sorunun Çözümü (İntegral)

 

45. Sorunun Çözümü (İntegral)

 

46. Sorunun Çözümü (İntegral)

47. Sorunun Çözümü (İntegral)

 

48. Sorunun Çözümü (İntegral)

49. Sorunun Çözümü (Trigonometri)

2.Yol:

50. Sorunun Çözümü (Trigonometri)

 

51. Sorunun Çözümü (Trigonometri)

 

52. Sorunun Çözümü (Trigonometri)

 

53. Sorunun Çözümü (Üçgende Açı)

 

54. Sorunun Çözümü (Üçgende Açı)

 

55. Sorunun Çözümü (İkizkenar üçgen-Dik Üçgen)

 

56. Sorunun Çözümü (Benzer üçgenlerde alan)

 

57. Sorunun Çözümü (Eşkenar Üçgen)

 

58. Sorunun Çözümü (Üçgenin alanı-Tales)

 

59. Sorunun Çözümü (Yamuğun Alanı)

 

60. Sorunun Çözümü (Karenin Alanı)

 

2.Yol:


61. Sorunun Çözümü (Dik Yamuk)

 

62. Sorunun Çözümü (Deltoid)

 

63. Sorunun Çözümü (Eşkenar dörtgen)

 

64. Sorunun Çözümü (Çemberde açı)

65. Sorunun Çözümü (Dairenin Alanı)

 

66. Sorunun Çözümü (Dairenin Alanı)

 

2.Yol:

67. Sorunun Çözümü (Katı Cisimler)

2.Yol:

 

68. Sorunun Çözümü (Katı Cisimler)

69. Sorunun Çözümü (Doğrunun Analitiği)


2.Yol:
 

70.S orunun Çözümü (Koordinat düzlemi-Analitik)

 

71. Sorunun Çözümü (Çemberin Analitiği)

 

72. Sorunun Çözümü (Konikler)

 

73. Sorunun Çözümü (Vektörler)

 

74. Sorunun Çözümü (Vektörler)

 

75. Sorunun Çözümü (Uzayda doğru-düzlem) -İPTAL EDİLDİ

76. Sorunun Çözümü (Uzayda doğru-düzlem) - İPTAL EDİLDİ

77. Sorunun Çözümü (Uzay geometri)

 

78. Sorunun Çözümü (Üçgende açı)-Açık Uçlu soru

 

79. Sorunun Çözümü (Sayılar)-Açık Uçlu soru

 

80. Sorunun Çözümü (İntegral)-Açık Uçlu soru

 

2018 LYS sınavına girecek 12.sınıf ve mezun öğrencilerin başta 2017 LYS matematik-geometri soruları olmak üzere geriye doğru mümkünse tüm çıkmış soruları (müfredata uygun tabi) çözmelerini öneriyoruz.