2017 YGS Sayısal-İstatistiki Bilgiler

Melek Ozcelik

2017 YGS Sonuçları ve Sayısal Bilgiler Açıklandı

ÖSYM'nin açıkladığı sayısal verilere göre dikkat çeken hususlardan biri hiç kuşku yok ki 2017 YGS'de sınavı geçersiz sayılan aday sayısındaki ciddi artış.Geçen yıla göre bu sayı üç kat artmış durumda.Bunda sınavdan sonra çok tartışılan ve bu sayısal verilere göre tartışılmaya devam edilecek olan 15 dakika kuralı.

Hatırlanacağı gibi bu yıl sınav saat 10:00 da başlamasına rağmen 09:46 da bile gelenler sınava alınmamıştı.2015 yılında sınavı geçersiz aday sayısı 492, 2016 yılında 473 iken 2017 yılında 15 dakika kuralından dolayı bu oran 1457 oldu.

Burada vurgulanan hususlardan biri de bu yıl yapılan değişikliklerden olan sınavsız geçişin kaldırılmış olması.Kızlar yine erkeklerden daha başarılı.İstatistiğe göre her yıl YGS ye katılanların sayısı artmaktadır.

2017-YGS SAYISAL BİLGİLER

Aşağıda ÖSYM'nin yayınladığı;Ortalama ve Standart sapmalar,Cinsiyete ve öğrencim durumuna göre sınav başarısı,150-180 ve üzeri puan alan aday sayıları gibi tüm sayısal bilgileri inceleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 150 ve üzeri puan alan aday sayıları

 180 ve Üzeri Puan Alan Aday Sayıları

Sınava girmeyen aday sayıları 

 Türkçe,Matematik,Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Testleri Doğru Sayısı Dağılımları