2018-2019 Yılı 9.Sınıf (Yeni) Fizik Konuları

Melek Ozcelik

Bildiğiniz gibi 2017-2018 öğretim yılında 9.sınıfların zorunlu dersleri ile bazı seçmeli derslerinin konuları tamamen değişti.Bu derslerden biri de Fizik dersi.

Bu yıl, 9.Sınıflar değişen bu yeni konuları işleyecekler.Ancak 10-12.sınıflar bu yıl da önceki yıllardaki konuları görecekler.2018-2019 yılında ise bu sınıflarda da yeni konular işlenecek.Aşağıda yeni müfredatta yer alan fizik konularını paylaşmaya çalıştık.Özellikle 9.sınıf konularını bu yıl yeni konular işleneceği için oldukça ayrıntılı yazmaya çalıştık.Yeni ders çizelgesine göre haftada 9-10.sınıflar ikişer,11-12.sınıflar(önceki konuları) dörder saat fizik dersi işleyecekler.

Öğretmenler dersin planlanmasını yaparken ve dersi işlerken ünitelerde yer alan kazanım sayısı ve bunlara ayrılacak süreye ilişkin tabloları, göz önüne almaları gerekir.9.Sınıf fizik dersinde tüm konular içindeki konuların ağırlıkları

9.Sınıf fizik dersinde konulardan en çok zaman ayrılacak olan konu 'Hareket ve Kuvvet' konusu.

Fizik Bilimine Giriş(%8,3),Madde ve Özellikleri(%11,1), Hareket ve Kuvvet(%27,8),Enerji(%22,3), Isı ve Sıcaklık(%19,4),Elektrostatik(%11,1)9.Sınıf fizik dersinin kazanım sayısı 44.Toplam ders saati 72.

Bu arada Fen Lisesinde fizik konularının diğer liselerden az da olsa farklı olduğunu belirtelim.Aşağıdaki programı indirerek fen lisesi fizik konularını görebilirsiniz.

2017-2018 YILI 9.SINIF LİSE FİZİK KONULARI VE KAZANIM SAYILARI(YENİ)A)Fizik Bilimine Giriş(4)
Fizik Biliminin Önemi
Fiziğin Uygulama Alanları
Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması
Bilim Araştırma Merkezleri

B)Madde ve Özellikleri(4)
Madde ve Özkütle
Dayanıklılık
Yapışma ve Birbirini Tutma

C)Hareket ve Kuvvet(11)
Hareket
Kuvvet
Newton'un Hareket Yasaları
Sürtünme Kuvveti

D)Enerji(8)
İş,Enerji ve Güç
Mekanik Enerji
Verim
Enerji Kaynakları

E)Isı ve Sıcaklık(13)
Isı ve Sıcaklık
Hal Değişimi
Isıl Denge
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
Genleşme

F)Elektrostatik(4)
Elektrik Yükleri 

2018-2019 YILI 10.11.VE 12.SINIF FİZİK KONULAR

10.SINIF FİZİK KONULARI 

Elektrik ve Manyetizma(9)
Basınç ve Kaldırma Kuvveti(4)
Dalgalar(12)
Optik(14)

11.SINIF FİZİK KONULARI

Kuvvet ve Hareket(33)
Elektrik ve Manyetizma(32)

12.SINIF FİZİK KONULARI 

Çembersel Hareket(14)
Basit Harmonik Hareket(5)
Dalga Mekaniği(8)
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite(11)
Modern Fizik(15)
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları(14)

Tüm sınıflarda yeni konuların kazanımlarını öğretim programını indirerek inceleyebilirsiniz.

YENİ MÜFREDAT PROGRAMLARI

LİSE FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI-MÜFREDATI - İNDİRİN

FEN LİSESİ FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMI  - İNDİRİN

LİSE MÜFREDAT PROGRAMLARI (TÜM SINIFLAR) 


FİZİK DERSİ KONU - KAZANIM TABLOLARI