2019-2020 Yılında Okutulacak İlkokul,Ortaokul ve Lise Ders Kitapları

Melek Ozcelik

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İlkokul-Ortaokul-Lise Okutulacak Ders Kitapları Belli Oldu.

MEB, 2736 Sayılı Ocak 2019 Tebliğler Dergisinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okutulacak İlkokul,Ortaokul ve Lise ders kitaplarının listesini yayımladı.Şimdilik sadece okullar okutulacak ders kitaplarının yayınevi,yazarı belli oldu.Bu kitapları PDF si her yıl olduğu gibi muhtemelen 2019-2020 eğitim-öğretim yılının  eylül ayında yayınlanacaktır.Kitaplardan bazılarının bilgilerine ait resimleri ekledik.Diğer kitapları görmek için listeye bakabilirsiniz. 


  2019-2020 YILI OKUTULAN DERS KİTAPLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (HENÜZ TÜM KİTAPLAR EKLENMEDİ)  Zamanla tüm kitaplar eklenmiş olacak...
  2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapların Listesi  için  TIKLAYINIZ 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapların Listesi için TIKLAYINIZ

Tebliğler dergisinde kitapla ilgili şu açıklama yapıldı:

2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/öğretim materyalleri, ilgi Yönetmelik hükümleri gereği ekli listede duyurulmaktadır. Öğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde ayrıca duyurulacaktır.

Resmî ve özel bütün okul/kurumların 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları,okul/kurum yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü’ne girilecektir.

Bu bağlamda;
1. Kitap Seçim Modülü okulların veri girişine 01.02.2019 tarihinde açılacak ve 28.02.2019 tarihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili detaylı açıklamalara kitap ihtiyacı belirleme ekranında ayrıntılı olarak yer verilecek ve okul/kurumlara duyurulmak üzere il millî eğitim müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.
2. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde,okullar tarafından Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır.Bu nedenle resmî ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü’ne girecektir.
3. İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden okulun kurum kodu ile girilecektir. Ancak internet bağlantısı olmasına rağmen ihtiyacını girmeyen veya eksik giren okulların ihtiyaçları başka bir okul üzerinden girilmeyecektir.
4. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere ihtiyaç girilecek ders kitabı,eğitim aracı/öğretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://dhgm.meb.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde ayrıca yer verilecektir.
5. Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Modül üzerinde incelenerek onaylanacaktır. Bu süreçte kitap ihtiyacını Modül’e girmeyen okul/kurumlar uyarılacak, okul/kurumun girdiği bilgilerde görülen eksiklik, fazlalık veya yanlışlıklar ilgili okulla görüşülerek il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okulun ekranında düzeltilecektir.Bu amaçla Kitap Seçim Modülü 1-11 Mart 2019 tarihleri arasında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmayan veriler dikkate alınmayacaktır. Okulların girdiği verilerin öngörülen sürede incelenip onaylanmaması kitap eksikliğine neden olacağından konuya gerekli hassasiyet gösterilecektir.
6. Kitap ihtiyaçları Kitap Seçim Modülü’ne girilmeden önce seçmeli derslerin doğru belirlenmesi ve bütün ihtiyaçların bu belirleme doğrultusunda girilmesi sağlanacaktır.Kitap Seçim Modülü kapatıldıktan sonra hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacağından, okul/kurum yöneticileri tarafından veri girişlerinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.
7. Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayılarının eksikliği/fazlalığı ile veri girişini yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan, okul/kurum müdürleri ve il/ilçe millî eğitim müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Maarif Müfettişleri tarafından izlenecektir.
8. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Kitap Seçim Modülü’nde gerçekleştirilecek, okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.
9. Kitap ihtiyacının Kitap Seçim Modülü’ne girilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (0312) 413 1551-1912 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.
2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/ kurumlarının kitap ihtiyaçlarının öngörülen süre içerisinde tam ve doğru olarak sisteme girilmesi için gerekli her türlü tedbir il ve ilçe millî eğitim müdürleri tarafından zamanında alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

İbrahim ER
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Paylaş: