2020-2021 Yılı Liseye Sınavlı-Sınavsız Geçiş İşlemleri Başladı

Melek Ozcelik

2020-2021 Öğretim Yılı Sınavlı ve Sınavsız Liseye Geçiş İş ve İşlemleri Başladı2020-2021 Öğretim Yılı Sınavlı ve Sınavsız Liselerin Hazırlık ve 9.Sınıf Öğrenci Kontenjanları ve Kayıt Alanlarının Belirlenmesi İş ve İşlemleri Başladı.2019-2020 öğretim yılında 8.sınıfı bitirip 2020 Lise Geçiş kapsamında sınavlı ve sınavsız okullara tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.Bunun için MEB e-okul üzerinde gerekli güncelleme iş ve işlemlerine başladı.

Bu çerçevede şu iş ve işlemler yapılacak:

2-10 Ocak 2020 : Bakanlıkça sınavlı okulların kontenjanı girilecek.
6-17 Ocak 2020 : Okul müdürlüklerince sınavsız okul kontenjanları girilecek.
6-31 Ocak 2020: İl MEM onay verecek.
2-31 Ocak 2020 : Lise kayıt alanları oluşturulacak.
31 Ocak 2020:Bütün bu iş ve işlemleri bakanlık kontrol edecek.

Bu amaçla MEB,e-okulda 2 Ocak 2020 tarihinde 'İL/İLÇE MEM ve KURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE !' başlıklı şu duyuruyu yayınladı:'Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 27.12.2019 tarihli 84037561-110.01-E.26006353 sayılı ve 'Kontenjan Girişi ve Kayıt Alanlarının Belirlenmesi' konulu yazısı gereği 2020-2021 öğretim yılında sınavlı ve sınavsız ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıf öğrenci kontenjanları ile ortaöğretim kayıt alanlarının belirlenmesi iş ve işlemleri başlamıştır. Kontenjan Girişi ve Kayıt Alanlarının Belirlenmesine yönelik tüm iş ve işlemler ilgi yazıda belirtilen takvime göre doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

İlgi yazı:
Girilen kontenjanların İl/İlçe bazlı kontrol ve takip edilebilmesine yönelik 'e-Okul Bakanlık-MEM işlemleri/Notlar ve Duyurular ' ekranının Raporlar bölümüne aşağıda isimleri belirtilen raporlar hazırlanarak kullanıma açılmıştır. 

Rapor-01: SNV02003T1-Sınavla Öğrenci alacak Ortaöğretim Kurumları Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi (2020-2021)
Rapor-02: SNV02003T12-Sınavsız Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarından Kontenjan Girişi Yapmayan Kurumlar (2020-2021)
Rapor-03: SNV02003T13-Sınavsız Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Tercih Listesi (2020-2021)
Rapor-04: SNV02003T14-Sınavsız Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Onay Verilmeyen Kurum Sayısı(İl/İlçe) (2020-2021)
Rapor-05: SNV02003T15-Merkezi Sınavla ve Mahallinden Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Kontenjan Değişim İzleme Raporu (2020-2021)
Rapor-06: SNV02003T2-Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Anadolu Liseleri Tercih Listesi (2020-2021)
Rapor-07: SNV02003T3-Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Kontenjan Listesi (2020-2021)
Rapor-08: SNV02003T7-Sınavla Öğrenci alacak Ortaöğretim Kurumları Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Kontenjan Listesi (2020-2021)

Not: 'e-Okul Bakanlık-MEM işlemleri/Notlar ve Duyurular' ekranının Raporlar bölümünde (Aktif Yıl) ibaresi yer alan raporlar, içerisinde bulunulan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için halihazırda geçerli olan kontenjan bilgilerini içermektedir.

Bu işlemlerden sonra, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, sınavlı yada sınavsız öğrenci alacak Anadolu,Fen Lisesi her il için ayrı ayrı yeniden açıklanacak diye düşünüyoruz.Açıklanacak listeye yeni liselerin eklenmesi bekleniyor.Çünkü bu yıl LGS'ye girecek 8.sınıf öğrenci sayısı bir önceki yıla göre 600-700 bin civarı daha fazla olduğu açıklanmıştı.Bu kadar öğrenciye mevcut sınavla alan okulların yetersiz kalacağı ortada.Bakalım hangi İl'de hangi liseler 2020-2021 yılında sınavla öğrenci almaya başlayacak.

Paylaş: