30 Ekim ve 2 Kasım için öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek

Melek Özçelik

MEB İllere hükümetin idari izinli olarak okulların tatil edildiği 30 Ekim ve 2 Kasım için resmi yazı gönderdi.

30 Ekim ve 2 Kasım 2015 tarihlerinde öğretmenlere idari izin verildiği belirtilerek, bu günler için öğretmenlerin ek ders ücretlerini alabilecekleri vurgulandı.

İŞTE O RESMİ YAZININ METNİ:Bilindiği gibi eğitim kurumları, 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak 26'ncı dönem milletvekili genel seçiminde asil işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerde oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim ve öğretime hazırlanmasında bazı sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı okullarda 2 Kasım 2015 Pazartesi günü eğitim verilemeyeceğinden, yönetici ve öğretmenler ile öğrenciler o gün için izinli sayılacaktır. Ayrıca, 30 Ekim 2015 Cuma günü idari izin olarak ilan edilmiştir.

Diğer taraftan, 14108/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşme' bölümünün 2'nci maddesinde; 'Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmalan sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.' hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, gerek idari izinli oldukları 30 Ekim 2015 Cuma günü, gerekse 26'ncı dönem milletvekili genel seçimi nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği 2 Kasım 2015 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nabi AVCI
Bakan