7.Sınıf Matematik Konuları - Yeni

Melek Özçelik


2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 7.sınıflarda yeni matematik konuları okutulacak.

Yeni ortaokul matematik müfredatı 5 adet ana başlıktan oluşmaktadır:
a)Sayılar ve İşlemler
b)Cebir
c)Geometri ve Ölçme
d)Veri İşleme
e)Olasılık

2015-2016 Yılından itibaren 7.Sınıf Matematik KonularıA)Sayılar ve İşlemler
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Oran ve Orantı
Yüzdeler
B)Cebir
Eşitlik ve Denklem
Doğrusal Denklemler
C)Geometri ve Ölçme
Doğrular ve Açılar
Çokgenler
Çember ve Daire
Dönüşüm Geometrisi
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
D)Veri İşleme
Araştırma Soruları Üretme, Veri toplama, Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama

7.Sınıf Matematik Ders Kitabı - TUTKU - (2015-2016 yılı okutulacak)

7.Sınıf Matematik Müfredatı