850 TL Eğitim-Öğretim Ödeneneği Ödenmeye Başladı!

Melek Özçelik


Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı'nın genelgesine göre eğitime hazırlık ödeneği 16.09.2014 tarihinden itibaren ödenecek.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI-Strateji Geliştirme BaşkanlığıSayı : 10903426/841.99/3825540 09/09/2014

Konu: Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32 nci maddesinde, “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme nin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme bölümünün Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği başlıklı 12 nci maddesinde, 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2014 yılında 850 TL, 2015 yılında 950 TL olarak ödenir. hükmü, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin IV- Diğer Ödemeler kısmının 6 ncı maddesinde de; 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır. ifadesi yer almaktadır.

Buna göre, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 850 TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 16.09.2014 tarihinden itibaren ödenmesi hususunda gereğini rica ederim.

Nabi AVCI-Millî Eğitim Bakanı

http://sgkrehberi.com/