Açık Öğretim Ortaokulu İlk Kayıt - Kayıt Yenileme ve Ders Seçme, Sınav Tarihleri

Melek Ozcelik

Açık öğretim ortaokulu 2019-2020 yılı sınav tarihleri ilgili önce güncel bilgilendirmelere yer verelim.Açık öğretim ortaokul sınavları genelde sabah saat 9:30 ve öğleden sonra 14:00 olmak üzere iki oturum şeklinde yapılıyor.2019-2020 1.Dönem ve 2.Dönem,3:Dönem Sınav Tarihleri-Sınav Açıklanma tarihleri

1. Dönem Sınav Tarihi: 7 Aralık 2019
1.   Dönem Sınav Sonuçlarının İnternetten Yayınlanması  :  3 Ocak 2020
2.Dönem Sınav Tarihi
: 21-22 Mart 2020
3.Dönem Sınav Tarihi : 4-5 Temmuz 2020

2020-2021 Yılı Açık Öğretim Ortaokulu Sınav Tarihleri:1.Dönem sınav tarihi: 5-6 Aralık 2020


Açı öğretim ortaokulu kimler başvurabilir? Açık öğretim ortaokulda ilk kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılıyor? Açık öğretim ortaokulda dersler nasıl seçiliyor? Açık öğretim kayıt ücreti kaç lira? gibi soruların cevapları başta olmak üzere, Açık öğretim ortaokul ders kitapları, açık öğretim ortaokulu sınavları gibi konuları,kısaca açık öğretim ortaokulu ile ilgili merak ettiğiniz tüm hususlar ve daha fazlasını bulabileceğiniz yazımızda sizi baş başa bırakalım.Açık Öğretim Ortaokulu, 1998-1999 eğitim yılında başlamış ve ilk yılında 2 bin 897 öğrenciyi mezun etmiştir. Açık Öğretim Ortaokul sınav yerleri de eğitim öğretime başlanılan ilk yıllarda yalnızca şehir merkezlerinde yapılmış, kayıtlar da yine aynı şekilde şehir merkezlerinde alınmıştır. Ancak sonraları sınav ve kayıt kabul yerleri ilçelerde de yapılmaya başlanmıştır. 2005’e kadar kayıtlar şehir merkezlerinde yapılırken bu tarihten sonra internet teknolojisi kullanılmaya başlanmış ve öğrenci hizmetlerinin ülkeni yer yerine ulaşması sağlanmıştır. Öğrencilerle ilgili tüm işlemler de yine internet üzerinden yapılmaya başlanmıştır. 2009-2010 eğitim döneminden itibaren de okuldan mezun olmak için eğitim görülmesi gereken süre de üç yıldan bir yıla indirilmiştir.

Açık Öğretim Ortaokula Kimler Başvurabilir?

Açık öğretim ortaokuluna başvuru için belli şartların oluşması gereklidir. Bu şartları öğrenmek için Açık Öğretim Ortaokula kimler başvurabilir sorusu sıklıkla sorulmaktadır. İlk şart ilkokul mezunu olmaktır. İlkokul mezunu olmayanların bu okula başvurmaları mümkün değildir. İlkokul mezunu olup hangi yaşta olursa olsun ortaokulu okumak ve bir ortaokul diploması sahip olmak isteyenler, Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerine başvurarak kayıt yaptırabilmektedir. Açık Öğretim Ortaokul kitapları da Almanca, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, Fransızca, İngilizce, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Türkçe’dir. Sınav için belli bir ücret ödenmektedir ve bu ücretin bedeli her yıl değişmektedir.Açık Öğretim Ortaokulu sınavına girmek isteyen öğrenciler sınav bedelini T.C. kimlik numarası ile Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası ATM’lerine veya bu bankaların internet bankacılığı üzerinden ödeyebilmektedir. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden de ödeme yapılabilmektedir. İlk kayıt sınav bedelinin sistemde görülmemesi, kayıt olmayı engelleyen bir durumdur. Bu nedenle sınav bedelinin hatasız bir şekilde yatırıldığından emin olunmalıdır. İlk kayıt için; ilkokul mezunu olanlardan öncelikle T.C. kimlik numarasını gösteren bir belge istenmekte, sonrasında ön cepheden ve altı aydan yeni çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında adet renkli vesikalık fotoğraf istenmektedir. Tabii ki istenen belgeler arasında ilkokul diplomasının aslı da vardır.

İlk kayıt işlemine, diplomasını kaybetmiş kişilerin de başvurabilmesi mümkündür. Bu durumda olanlar diploma kayıt örneğinin aslını teslim etmeleri yeterlidir. II. kademe okur yazar belgesi olan öğrenciler ise Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesinin aslı,  kayıp olanlardan ise Kayıp Belge Örneğinin aslı istenmektedir. İlköğretim ya da ortaokullardan mezun olmadan ayrılan öğrenciler ise okuduğu sınıfların yılsonu başarı notlarının yanı sıra kaldığı sınıfın derslerine ait notlarını gösteren öğrenim belgesini yani tasdiknameyi vermeleri esastır. Bu belge kayıpsa tasdikname kayıp belgesi verilmesi zorunludur. Bir üst sınıfa sorumlu geçilen durumda ise sorumlu geçilen sınıfın dersleri ile ilgili not döküm çizelgesi sunulmalıdır. Okul dışı bitirme sınavlarına katılanlar ise sınava katıldığı okuldan alınan ve sınav notlarını belirtir Okul Dışı Belgesi’ni sunmaları şarttır.

Açık Öğretim Ortaokulu’nda İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme

Açık Öğretim Ortaokulu’nda ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin kesinlikle unutulmaması gereklidir. İlk kayıtlar ve kayıt yenileme işlemlerinin internet üzerinden yapılması söz konusu olabildiği gibi halk eğitim merkezlerinden de yapılabilmektedir. Kayıt yenileme ve ilk kayıt nerede yapılırsa yapılsın sınav için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ücretin yatırılması gereklidir. İster TC vatandaşı ister Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu olsun herkesin Açık Öğretim Ortaokulu’nda eğitim görmeye hakkı vardır. Yabancı uyruklu öğrenciler arasından T.C. kimlik numarası bulunmayanlar, ilk kayıt işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce verilen yabancı kimlik numarasını gösteren bir belgeyi sunmaları zorunludur. Öğrenim belgesi olmayan yabancı uyruklular il milli eğitim müdürlüklerince verilen denklik belgesini göstermeleri zorunludur.

Öğrenci belgesinde yani tasdiknamesinde ya da tasdikname kayıp belgesinde öğrencinin sınıfını, sınıflarındaki yılsonu başarı notlarını, ayrıldığı okulun adını, belgenin tarih ve numarasını yazması zorunludur. Bunlardan birinin yazmaması durumunda eksik olan bilginin tamamlanması için ayrıca belge istenmektedir. Bilgi ve belgelerinin tam olmadığı durumda öğrencilerin kayıt işleminin yapılması söz konusu değildir. Öğrenci belgesinin yani tasdiknamenin ilavesinde bulunması şart olan not döküm belgesinin orijinalinin bulunamaması durumunda notları belli eden belgelerin tasdikli sureti de kabul edilmektedir. Öğrencilerin öğrenci belgesinde yer alan bilgilerinin sisteme girilmesinden veri girişlerini düzenleyen kişinin sorumlu olduğu bilinmelidir. Bu bilgilerde hata olması durumunda tüm sorumluluk veri girişi yapan görevlidedir. Hatalı bilgilerden dolmayı öğrencinin sorumlu tutulması söz konusu bile edilemez.

Yurt dışında öğrenim görmüş olan öğrencilerin de Açık Öğretim Ortaokulu’nda eğitimlerine devam etmeleri ve bir yıl içinde mezun olarak ortaokul diploması almaları mümkündür. Bu durumdaki öğrencilerin ilk olarak T.C. kimlik numarasını gösterir bir belge sunmaları gereklidir. Bunun yanı sıra yurt dışında öğrenim görenlerden denklik belgesinin orijinali istenmektedir. Karnelerin denklik belgesinin yerine geçmediği bilinmelidir. T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrencilerden ise ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun orijinali istenmektedir. e-okul bilgi yönetim sisteminde kaydı bulunan öğrencilerden de öğrenim belgesinin orijinali istenmektedir. Açık Öğretim Ortaokula kayıt olurken istenen belgeler bulunmadığında öğrencilerin kayıt yaptırması söz konusu olamamaktadır. Bu nedenle öğrenciler, belgelerini eksiksiz olarak sunmaya gayret etmelidir.

Açık Öğretim Ortaokulu’nda Ders Seçme İşlemleri

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçme işlemleri yaparken yönetmelik gereğince azami dört ders hakkı bulunmaktadır. Zorunlu eğitim yaşında olan öğrencilerin ders çekme imkanı bulunmamaktadır. Yalnızca bulundukları sınıfın derslerinden sorumlu tutulmaktadır. Derslerin seçilmesi, sınav kütüğü oluşturulduğunda kapatılmaktadır. Öğrencinin son seçtiği dersler de sınavına gireceği dersler olarak belirlenmektedir. Sınav kütüğünün oluşturulmasının ardından ders değişikliği ile ilgili yapılacak taleplerin dikkate alınması söz konusu değildir. Sistem zorunlu olarak ders seçilmesini istemektedir. Ders seçmeyen olduğunda sistem öğrenciye otomatik ders atamaktadır. Sistemin atadığı derslere de itiraz edilmesi söz konusu bile edilemez. Yönetmelik gereği üstten maksimum 4 ders seçilebilmektedir. Kaydını yenileyenlerin seçtiği ders sayısı ise önceki dönemdeki sınavlarda başardığı veya başaramadığı derslere göre değişmektedir.

Öğrencinin sınava girebileceği ders sayısı ise maksimum 12 derstir. Her oturum için de en çok 6 dersin seçilmesi mümkündür. Kayıt yenileyen öğrenci sınava girme kıstasına göre sistemin otomatik olarak işaretlediği derslerin dışında azami dört ders seçebilmektedir. Öğrenim belgesi, öğrenci belgesi ve tamamlama belgesi de almak mümkündür. Öğrenci belgesi için halk eğitim merkezlerine başvurulabilmektedir. Aynı şekilde öğrenim ve tamamlama belgesi de yine halk eğitim merkezi müdürlüklerine başvurularak alınabilmektedir. Açık Öğretim Ortaokulu’nun müfredatı örgün eğitimdeki müfredatla aynıdır. Uygulama şekli ise uzaktan eğitimdir. Açık Öğretim Ortaokulu’nda bir yıl üç dönemden meydana gelir ve her dönemin bitiminde dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Dönem sonundaki sınavdan alınan puanlar da yılsonu başarı puanını belirlemektedir.

Açık Öğretim Otaokulu’nda sınıf geçme durumu da alınan puanlarla belirlenmektedir. Sınav puanı 45 ve üzerinde olması durumunda öğrencinin o dersi başarı ile tamamladığını göstermektedir. Sınavların sonunda sınıf ve ders geçme kriterlerini tam olarak yerine getiren iğrenci mezun olmaktadır. Mezun olan öğrenciye ortaokul diploması verilmektedir. İsteyen yaşı tutuyorsa örgün eğitimle liseye, yaşı büyükse Açık Lise’ye devam edebilmektedir. Açık Öğretim Ortaokula 5’inci sınıftan başlanması durumunda asgari 4 dönem sonunda yani yaklaşık olarak 1,5 senede, 6’ncı sınıftan başlayan 3 dönem sonunda yani yaklaşık olarak 1 yılda, 7’nci sınıftan başlayan öğrenci asgari 2 dönem sonunda yani yaklaşık 8 ayda, 8’inci sınıftan başlayan öğrenci ise asgari 1 dönem sonunda yani yaklaşık 4 ayda mezun olabilmektedir.

Paylaş: